Наукові підрозділи

Відділ основ і фундаментів та захисту територій, будівель і споруд від деформацій в складних інженерно-геологічних умовах

Матвєєв Ігор Вікторович


Завідувач відділу

Мелашенко Юрій Борисович
кандидат технічних наук


Напрямки діяльності

Науково – дослідні роботи направлені на забезпечення надійної довготривалої експлуатації конструкцій каркасних та безкаркасних будинків і споруд житлово-цивільного, промислового  і сільськогосподарського призначення в звичайних і складних інженерно-геологічних, гірничо-геологічних та сейсмонебезпечних умовах. У тому числі: на територіях що підроблюються, просідаючих ґрунтах, набрякливих ґрунтах, здимальних ґрунтах, слабких ґрунтах (елювіальних, насипних та намивних, засолених, водонасичених біогенних і мулах), карстонебезпечних територіях, зсувонебезпечних схилах та укосах, при будівництві на вільній території та у щільній міській забудові.

 • Інженерно – геологічні дослідження фізичних, деформаційних і міцністьних властивостей  ґрунтів територій і основ з визначенням їх потенційних негативних впливів на будинки і споруди.
 • Розробка методів підготовки основ і підсилення фундаментів. Розроблення нормативних документів - зміна № 2.
 • Розробка конструктивних схем та заходів захисту каркасних і безкаркасних будинків і споруд від негативних впливів і їх сполучень в складних інженерно-геологічних, гірничо-геологічних і сейсмонебезпечних умовах, у тому числі: жорсткі чи гнучкі конструктивні схеми, геометричні параметри будівель, які поділяються деформаційними швами на відсіки, влаштування підземних поверхів, жорсткі нульові цикли, фундаментні та поверхові пояси, діафрагми жорсткості, підсилені несучі конструкції стін, колон, пілонів тощо.
 • Розробка геотехнічних заходів захисту територій, будинків і споруд в залежності від інженерно-геологічних та (чи) гірничо-геологічних  і сейсмічних чи динамічних впливів або їх сполучень, в тому числі: підпірні стіни, компенсуючи траншеї, підготовка основи, застосування типів фундаментів малозаглиблених, мілкого закладання, заглиблених, глибокого закладання в т.ч. пальових тощо.
 • Розробка методів розрахункового обгунтування конструктивних і геотехнічних заходів захисту територій, будинків і споруд за комплексною схемою «основа – фундамент – наземна будова». Розробка статичних і динамічних розрахункових схем, виконання розрахунків на нормативні навантаження та сполучення негативних впливів.
 • Розробка методів виправлення наднормативних деформацій і кренів будинків і споруд
 • Дослідження зсувонебезпечних схилів і укосів і утримуючих споруд з урахуванням зміни гідрогеологічних умов, динамічних і сейсмічних впливів. Розробка заходів їх стабілізації.
 • Оцінка технічного стану будинків і споруд існуючої забудови. Розробка рекомендацій та проектних рішень з відновлення їх експлуатаційних якостей.
 • Розробка заходів захисту існуючих будинків і споруд від впливів нового будівництва в умовах щільної міської забудови.
 • Розробка заходів захисту існуючих будинків і споруд від впливів прокладки тунелів та експлуатації рухомого складу метрополітену.
 • Інженерно геодезичні інструментальні дослідження просторового положення будинків і споруд та їх тріщиноутворення при деформаціях основи та моніторинг їх розвитку в часі
 • Розроблення і удосконалення нормативної бази по наступним напрямкам:
  • Будинки і споруди в складних інженерно-геологічних умовах.
  • Основи і фундаменти будинків і споруд.
  • Інженерний захист територій, будинків і споруд від небезпечних геологічних процесів.
 • Розробка конструктивної частини проектів з підготовки територій під будівництво, влаштування котлованів,  будинків і споруд та їх основ в звичайних, складних інженерно-геологічних, гірничо-геологічних та сейсмонебезпечних умовах.

Діяльність відділу стосується об’єктів виробничого та житлово-цивільного призначення, каркасних і безкаркасних конструктивних схем різної поверховості (в т.ч. висотних), об’єктів новобудов чи реконструкції, енергетики та транспорту, пам’яток історії і архітектури, новобудов що зводяться в умовах вільного простору або щільній міській забудові

За зазначеним переліком діяльності у відділі на підставі  багатьох (декілька десятків об’єктів різних конструктивних схем) натурних експериментів житлово-цивільних і промислових об’єктів і розробки методів розрахунку за комплексною схемою «основа – фундамент – наземна будова» трудами багатьох вчених утворена школа щодо конструкцій будинків і споруд для будівництва в складних інженерно-геологічних умовах і їх захисту від деформацій.  Ця школа функціонує вже понад з середини 70 років минулого століття. Розроблена і діє відповідна нормативна база, яка знаходиться під опікою і постійним удосконаленням.

Звіти про діяльність


Лабораторія геотехнічних досліджень та захисту територій, будівель і споруд
при нерівномірних деформаціях основи.


Іщенко Юрій Іванович

Завідувач лабораторії
Іщенко Юрій Іванович


 • Розробка геотехнічних заходів захисту територій, будинків і споруд в залежності від інженерно-геологічних та (чи) гірничо-геологічних  і сейсмічних чи динамічних впливів або їх сполучень.
 • Розробка методів розрахункового обгунтування конструктивних і геотехнічних заходів захисту територій, будинків і споруд за комплексною схемою «основа – фундамент – наземна будова». Розробка статичних і динамічних розрахункових схем, виконання розрахунків на нормативні навантаження та сполучення негативних впливів.
 • Дослідження зсувонебезпечних схилів і укосів і утримуючих споруд з урахуванням зміни гідрогеологічних умов, динамічних і сейсмічних впливів. Розробка заходів їх стабілізації.
 • Розробка заходів захисту існуючих будинків і споруд від впливів нового будівництва в умовах щільної міської забудови.
 • Оцінка технічного стану будинків і споруд існуючої забудови. Розробка рекомендацій та проектних рішень з відновлення їх експлуатаційних якостей.
 • Розробка конструктивної частини проектів з підготовки територій під будівництво, влаштування котлованів, будинків і споруд та їх основ в звичайних, складних інженерно-геологічних, гірничо-геологічних та сейсмонебезпечних умовах.


Лабораторія досліджень будівельних властивостей ґрунтів та напружено-деформованого стану конструкцій будівель і споруд сумісно з основою.

Мелашенко Юрій Борисович

Завідувач лабораторії
Мелашенко Юрій Борисович
кандидат технічних наук

 • Інженерно-геологічні дослідження фізичних, деформаційних і міцністьних властивостей  ґрунтів територій і основ будівель і споруд з визначенням їх потенційних негативних впливів на будинки і споруди.

 • Розробка методів розрахункового обгунтування конструктивних і геотехнічних заходів захисту територій, будинків і споруд за комплексною схемою «основа – фундамент – наземна будова» Розробка статичних і динамічних розрахункових схем, виконання розрахунків на нормативні навантаження та сполучення негативних впливів.

 • Розробка конструктивної частини проектів будинків і споруд в звичайних, складних інженерно-геологічних, гірничо-геологічних та сейсмонебезпечних умовах.


Лабораторія інструментальних досліджень деформацій будівель і споруд

Завідувач лабораторії
Яковенко Михайло Сергійович


Інженерно-геодезичні інструментальні дослідження просторового положення будинків і споруд та їх тріщиноутворення при деформаціях основи та моніторинг їх розвитку в часі.


Членство в громадських організаціях