Наукові підрозділи

Відділення досліджень технічного стану будівель та споруд 

при небезпечних геологічних процесах


Фото_Титаренко.jpg

Завідувач відділення
Титаренко Володимир Анатолійович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник


https://orcid.org/0000-0001-9746-2399

 • Вирішення питань надійності та довговічності будівельних конструкцій, будівель і гідротехнічних та портових споруд, безпеки експлуатації об’єктів та запобігання на них аварійних ситуацій. Розробка методів дослідження зсувонебезпечних схилів і утримуючих споруд з урахуванням зміни гідрогеологічних умов.
 • Розробка методів і виконання просторового розрахунку будинків і споруд разом з основою в складних інженерно-геологічних і сейсмічних умовах будівництва.
 • Наукове супроводження проектування, будівництва, реконструкції і ремонту будинків і споруд.

Сектор геодезичних робіт


Бугера.jpg

Завідувач сектору
Бугера Сергій Олександрович

 • Інструментальні спостереження за деформаціями будівель і споруд.


Лабораторія досліджень будівель і споруд на слабких ґрунтах (м. Полтава)

Завідувач  лабораторії 
Титаренко Володимир Анатолійович 
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник


 • Розробка ефективних науково-технічних рішень по модернізації, реконструкції діючих промислових та цивільних споруд та сучасних методів захисту будівель і споруд від небезпечного впливу природних чи техногенних явищ.
 • Проведення обстежень будівель, споруд, окремих будівельних конструкцій, житлового фонду, пам’яток історії та архітектури, діагностика технічного стану будівельних об’єктів і споруд.

 • Дослідження інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов території забудов, включно зі складними умовами.
 • Розробка державних стандартів, норм та методичних документів.Відділ досліджень технічного стану будівель та гідротехнічних споруд  

Завідувач відділу

Домбровський Ярослав Ігорович

 • Розробка методів підготовки основ і підсилення фундаментів.
 • Виконання робіт, пов’язаних з оцінкою впливу будівництва на зміну технічного стану прилеглих будівель та споруд в період будівельних робіт та після їх закінчення.
 • Виконання робіт, пов’язаних з оцінкою впливу будівництва на зміну гідрогеологічного режиму прилеглої території, оцінкою стійкості укосів на ділянках будівництва в період будівельних робіт та після їх закінчення.
 • Візуальне та інструментальне обстеження будинків і споруд.
 • Інженерно-геодезичні дослідження будинків і споруд при деформаціях основи.
 • Організація та виконання випробувань конструкцій будівель і споруд та матеріалів.
 • Оцінка технічного стану будівель і споруд при нерівномірних деформаціях основи та розробка технічних заходів щодо їх захисту та відновлення експлуатаційної придатності.
 • Розробка технічних заходів із захисту та відновлення експлуатаційної придатності будівель і споруд.
 • Розробка ефективних науково-технічних рішень з модернізації, реконструкції промислових, цивільних будинків і споруд, у т.ч. в складних інженерно-геологічних умовах.
 • Розробка ефективних науково-технічних рішень щодо захисту територій, будинків і споруд від впливу деформацій основи.
 • Відділ акредитовано у складі Випробувального центру інституту на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (атестат акредитації №2Т799 від 24.09.2013р.).


Лабораторія досліджень будівель та споруд при небезпечних геологічних процесах

Дворник.JPG

Завідувач лабораторії
Дворник Антон Миколайович


 •  Розробка та вдосконалення методів розрахунків будинків і споруд на нерівномірно деформованій основі. Виконання чисельного моделювання будинків і споруд на нерівномірно деформованій та підсиленій основі для визначення їх напружено-деформованого стану.
 • Виконання робіт, пов’язаних з оцінкою впливу будівництва на зміну технічного стану прилеглих будівель та споруд в період будівельних робіт та після їх закінчення


Лабораторія досліджень територій з небезпечними геологічними процесами

Домбровський Ярослав.jpg

Завідувач лабораторії
Домбровський Ярослав Ігорович


Лабораторія досліджень і відновлення експлуатаційної придатності
будівель та гідротехнічних споруд
Завідувач лабораторії 

Лазаренко Максим Леонідович


 • Обстеження гідротехнічних та портових споруд. Оцінка технічного стану гідротехнічних та портових споруд.
 • Виконання розрахунків щодо оцінки параметрів фільтрації підземних вод і визначення зміни гідрогеологічного режиму при будівництві.
 • Обстеження будинків і споруд з метою підготовки вихідних даних для визначення їх технічного стану.
 • Оцінка технічного стану будівель і споруд. Вдосконалення методів розрахунків з питань подовження ресурсу будинків і споруд.
 • Розробка державних стандартів, норм та методичних документів.Лабораторія інструментальних досліджень та випробування 
будівельних конструкцій

Червінський І.Й++..jpg 

Завідувач лабораторії
Червинський Ігор Йосипович

 •  Інструментальні обстеження будинків і споруд для визначення їх технічного стану.
 • Випробування будівельних конструкцій статичними навантаженнями.
 • Випробування ґрунтів палями статичними стискуючими і висмикуючими навантаженнями та динамічними навантаженнями.
Членство в громадських організаціях