Наукові підрозділи

Відділ будівельної фізики та енергоефективності


Науково-технічний центр з питань енергоефективності та енергозбереження

 у сфері будівництва


  Фото Олексієнко.jpg
Презентація досліджень і розробок відділу


Перспективні проекти та наукові напрями 

Експериментальне обладнання
В.о. завідувача відділу

Олексієнко Олена Борисівна,

кандидат технічних наук


https://orcid.org/0000-0002-5329-2217


Проводить:

Здійснює:


Відділ акредитовано на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:202017 (атестат акредитації №20157 від 21.05.2021) в галузі випробувань будівельної продукції за теплотехнічними та акустичними показникамиЛабораторія будівельної теплотехніки та акустики


ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І ВИРОБІВ НА ЇХ ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ ПО НАСТУПНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ:


 • Oпір теплопередачі, повітропроникність, водопроникність, опір вітровому навантаженню, опір статичному навантаженню до дії на обмежувач кута відчинення стулки, загальний коефіцієнт пропускання світла, точка роси, довговічність (стійкість до кліматичних впливів і впливів агресивних середовищ), термостійкість, зміна кольору після ультрафіолетового випромінювання, теплопровідність, густина, сорбційна вологість, коефіцієнт паропроникності, термін ефективної експлуатації ізоляційних матеріалів, зміна лінійних розмірів при знакозмінних температурних умовах, морозостійкість, водопоглинання, випробування ізоляції повітряного і ударного шуму, вимірювання звукопоглинальних характеристик матеріалів і конструкцій та ін.

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОТЕХНІКА

 • Розробка технічних рішень, направлених на підвищення енергетичних характеристик конструкцій та будівель
 • Проведення обстежень мікроклімату об'єктів різного призначення і розробка рекомендацій по їх енергоекономічній експлуатації
 • Експертиза проектів будівель, оцінка теплозахисних властивостей огороджуючих конструкцій, їх водо- і повітропроникності з розробкою рекомендацій по поліпшенню технічних рішень
 • Обстеження та енергетичний аудит будівельних об’єктів, складання енергетичних паспортів будівель
 • Виконує розрахунки і оцінювання теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій та енергетичних показників будівель.
 • Встановлення розрахункових значень теплофізичних характеристик будівельних матеріалів і виробів.
 • Оцінка теплового і вологісного режима житлових, громадських і промислових будівель.
 • Прогнозування довговічності будівельних матеріалів і конструкцій з врахуванням дії зовнішнього середовища.
 • Проведення обстежень всіх типів покрівель промислового, цивільно-житлового та сільськогосподарського призначення.
 • Методи контролю теплофізичних характеристик будівельних матеріалів, виробів і конструкцій в процесі їх виготовлення і при експлуатації будівель.
 • Атестація і сертифікація будівельних матеріалів, виробів, конструкцій за їх теплотехнічними показниками.
 • Оптимізація конструктивних рішень теплоізоляційної оболонки будинків на підставі моделювання температурних режимів конструктивних систем утеплення.
 • Розроблення та експертиза Технічних умов на будівельну продукцію.
 • Складання Експертних висновків та Технічних свідоцтв щодо придатності для застосування будівельних виробів, на які відсутні національні нормативні документи рівня технічних умов.

БУДІВЕЛЬНА АКУСТИКА

 • Виконує акустичне проектування шумозахисту і складання розділу «Захист від шуму» до проектної документації будівельних об’єктів різного призначення, який включає:
 • акустичний розрахунок і оцінку впливу шуму джерел об’єкта, що проектується, як на власні приміщення і території з нормованими рівнями шуму, так і на прилеглу територію і розташовані на ній об’єкти з нормованими рівнями шуму;
 • акустичний розрахунок (або натурні вимірювання) і оцінку впливу зовнішніх (існуючих) джерел шуму на об’єкт, що проектується;
 • визначення необхідного зниження рівнів шуму для кожного із джерел шуму (внутрішніх і зовнішніх);
 • розроблення комплексу шумозахисних заходів із застосуванням будівельно-акустичних засобів зниження шуму джерел по забезпеченню нормативного акустичного режиму як на об’єкті, що проектується, так і на прилеглій території і об’єктах, розташованих на цій території.
 • Розроблює конструктивні вирішення внутрішніх і зовнішніх огороджувальних конструкцій житлових та громадських будинків з наперед заданою звукоізоляцією від повітряного і ударного шуму.
  Розроблює конструктивні вирішення по підвищенню звукоізоляції огороджувальних конструкцій в існуючих будівлях до необхідних величин.
 • Проводить акустичний аудит будівельних об’єктів з джерелами шуму і територій житлової забудови з розробленням комплексу шумозахисних заходів по забезпеченню нормативного акустичного режиму.
 • Виконує акустичне проектування захисту територій житлової забудови від транспортного шуму і шуму окремих джерел застосуванням шумозахисних екранів з побудовою очікуваних звукових полів (шумових карт) на території, що захищається від шуму.
  На підставі результатів акустичних розрахунків розроблює рекомендації щодо вибору оптимальних параметрів шумозахисних екранів.
 • Виконує проекти з оптимізації акустичних характеристик залів театрів і кінотеатрів, концертних залів, залів засідань, конференцзалів, храмів тощо.
 • Проводить експертизу проектів будинків і територій, надає оцінку їх акустичних характеристик, технічних рішень по шумозахисту з розробленням рекомендацій по їх поліпшенню.

Виконує проектування шумозахисту в приміщеннях з джерелами шуму засобами звукоізоляції, звукопоглинання, екранування, вібродемпфування, віброізоляції.

Членство в громадських організаціях