Наукові підрозділи

  Відділ автоматизації досліджень та сейсмостійкості будівель та споруд


Завідувач відділу

Бабік Костянтин Миколайович                
кандидат технічних наук

  • Науково-технічний супровід проектування та будівництва об’єктів у сейсмонебезпечних регіонах України.
  • Моніторинг будівельних об’єктів.
  • Розробка програмних та технічних засобів автоматизованих систем технічного діагностування будівельних конструкцій.
  • Розробка інформаційних запитувально-пошукових систем на основі сучасних систем керування базами даних.
  • Розробка нормативних документів щодо застосування автоматизованих систем у будівництві та методів випробувань будівельних конструкцій.
  • Розробка математичних моделей будівельних об’єктів та їх комп’ютерне дослідження із застосуванням програмного комплексу “Ліра”.
  • Випробування та обстеження будівельних конструкцій з застосуванням вібродіагностики та методів неруйнівного контролю у натурних умовах та на випробувальній базі інституту.
  • Експертиза нормативних та технічних документів.

Відділ акредитовано у складі Випробувального центру інституту на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 (атестат акредитації №2Т799 від 19.01.2023) в галузі випробувань будівельних конструкцій неруйнівними методами та вібродіагностики.
Лабораторія теорії сейсмостійкості та динамічних випробовувань

Бабик.JPG

Завідувач лабораторії
Бабік Костянтин Миколайович
кандидат технічних наук  


https://orcid.org/0000-0002-8763-510X


Лабораторія технічної діагностики і неруйнівного контролю будівельних конструкцій, виробів та матеріалів

Глуховський Віталій Павлович

Завідувач лабораторії
Глуховський Віталій Павлович
кандидат технічних наук, cтарший науковий співробітникОдеська комплексна лабораторія сейсмостійкості і надійності будівель та споруд  • Дослідження, розробка, виготовлення і випробування дослідних та дослідно-промислових зразків нової техніки та технологій.
  • Розробка нормативних документів щодо сейсмостійкого будівництва об’єктів різноманітного призначення.


Членство в громадських організаціях