Законодавство

  • Закон України від 5 листопада 2009 року № 1704-VI «Про будівельні норми»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. № 197 «Про затвердження переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 483 «Про затвердження Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. № 543 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 589 «Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 1436-р  «Про схвалення Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року»
  • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. № 1982-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики з нормативного забезпечення будівництва в Україні на період до 2015 року»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року»
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 547 «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу»

Членство в громадських організаціях