Засідання Технічної та Координаційної комісій UEAtc

     Європейський союз з технічних ухвалень у будівництві (UEAtc) – союз, який об'єднує на добровільних засадах національні інститути, центри та організації, які займаються видачею технічних ухвалень. Був створений в 1960 році з метою полегшити пересування будівельної продукції з країни в країну завдяки практиці взаємного визнання добровільних ухвалень.
       Поле інтересів UEAtc стосується будь-яких інновацій в будівельній продукції і процесів.
      Метою UEAtc є зниження бар'єрів будь-якого виду та збільшення і просування наукового підходу стосовно утверджень інновацій в галузі будівництва. Це виконується шляхом їх видачі в різних країнах, результати діяльності по утвердженням можуть бути використані як такі, що визнані або вважаються еквівалентними та використовуються членами для видачі ухвалень.
      UEAtc є мережею європейських інститутів і інститутів сусідніх країн. Включає вісімнадцять інститутів-членів, сімнадцять з яких розміщені по всій EEA (Європейській Економічній Зоні) та один в Східній Європі, а саме ДП НДІБК.
      ДП НДІБК представляє Україну в Європейському союзі з технічних ухвалень у будівництві з 2008 року. Директор ДП НДІБК Геннадій Григорович Фаренюк бере активну участь в роботі Технічної та Координаційної комісій UEAtc. Для України та ДП НДІБК співпраця з UEAtc є дуже важливою. Ми маємо можливість брати участь в процедурах ЄС (ЕОТА) стосовно надання Європейських технічних оцінок новій продукції, що допомагає спрощувати технічні бар’єри у торгівлі. Це дозволяє прискорити входження будівельної галузі України до Європейської спільноти та впровадженню європейської нормативно-правової бази в українську, співпраці ДП НДІБК та інститутів європейських країн в напрямках розвитку системи технічного регулювання в будівельній галузі України та підготовці технічних ухвалень  в рамках співпраці з UEAtc.
      На засіданнях Технічної та Координаційної комісій, які були проведені 3-4 травня 2017 року в приміщенні DIBt в Берліні, Німеччина, була проведена велика робота. Була представлена та обговорена Доповідь відносно прогресу за пропозицією ІТС «Встановлені ETICS», розглянуто та обговорено Правило 03 UEAtc по взаємному визнанню інспекцій виробничих об’єктів та Схеми кваліфікованих установників, розглянута та порівняна нормативно-правова база будівельної галузі різних країн-учасниць UEAtc, в тому числі і України, розглянута Доповідь робочої групи «Legal», яка провела декілька засідань стосовно розгляду розробок на національному рівні, розробок на європейському рівні, відносин CPR та різних національних правових і добровільних систем, обговорені нові німецькі будівельні норми, розглянутий та обговорений Звіт стосовно недоліків маркування СЄ, виданий Рахунковою Палатою Нідерландів, та розглянута розробка Інструменту UEAtc для полегшення взаємного визнання. Також було оголошено про закінчення 2-х річного мандата Президенства Mr Benny De Blaere та 5-ти річного мандата Генерального Секретаріату UBAtc восени 2017 року.
      Геннадій Григорович Фаренюк надав інформацію про сьогоднішній стан розвитку нормативно-законодавчої системи в будівельній галузі України, навів варіанти механізмів реформування системи стандартизації у сфері будівництва, наголосив на можливості спільної роботи в цьому напрямку, розповів про імплементацію європейських стандартів у національне нормативне поле, включаючи стандарти з оцінки технічних характеристик ETICS, надав інформацію про стан розвитку нормативної бази конструкцій. 

Ф5.JPG

      Директор ДП НДІБК наголосив на тому, що Україна зацікавлена в імплементації європейської нормативно-правової бази в українську. Проінформував, що вже багато зроблено в цьому напрямку і ДП НДІБК активно працює для досягнення даної мети, а участь в засіданнях Технічної та Координаційної комісіях цьому дуже сприяють, так як Україна має можливість отримати досвід європейських країн та поділитись своїм досвідом. Mr Benny De Blaere підтримав слова Геннадія Фаренюка, проінформував, що дійсно Україна має велике бажання впровадити європейську нормативно-правову базу в українську. Він довів до відома, що в Україні дійсно ведеться активна робота в цьому напрямку, і вони завжди будуть раді допомогти в рамках своїх можливостей. Директор ДП НДІБК активно брав участь у всіх обговорюваннях та провів ряд переговорів з представниками європейських країн: Mrs Anna Kukulska-Grabowska (ІТВ), Mr Benny De Blaere (UBAtc), Mrs Paola Dessy (ІТС), Mr Bruno Mesureur (CSTB), Mr Eric Winnipenninckx (UBAtc) та іншими, під час яких обговорили стан розвитку системи технічного регулювання в будівельній галузі України та інших європейських країнах, можливості роботи в цьому напрямку та інші питання стосовно будівельної галузі.

Співпраця з громадськими організаціями