Стратегічний план розвитку ДП НДІБК до 2025 року

     Новий Стратегічний план розвитку ДП НДІБК на 2020-2025 роки розроблено відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».
    В стратегічному плані розвитку ДП НДІБК на середньострокову перспективу представлено нову парадигму подальшого розвитку Інституту з урахуванням основних напрямів розвитку науково-технічної діяльності Інституту, як підприємства, що має стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері наукової діяльності згідно постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 №83 (зі змінами), яке внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 01.04.2019 №422, яке віднесено до ІІ класифікаційної групи за підсумками державної атестації наукової установи згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2019 №1534, та є базовою організацією Мінрегіону України з науково-технічної діяльності у будівництві (наказ Мінрегіону України №207 від 09.08.2018).

 

Стратег план_2020.jpg

 

Стратегічні напрями науково-технічної діяльності визначені Статутом Інституту та Положенням про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування  Мінрегіону України.

Як базова організація Інститут здійснює:

-       науково-технічне, дослідне, нормативно-методичне та інформаційне забезпечення, включаючи науково-технічний супровід проектування, будівництва та експлуатації конструкцій будівельних об’єктів;

                       -        забезпечення функціонування технічних комітетів із стандартизації:

                                     -        ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»;

                                     -        ТК 303 «Будівельні конструкції»;

                                     -        ТК 304 «Захист будівель і споруд»;

                       -      та підкомітету:

                                 -   ПК 3 «Ціноутворення та нормування наукових та науково-технічних  робіт у будівництві» в ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві».

Базові напрями складають основу науково-технічної діяльності Інституту,
а саме:

1.       Розвиток нормативної бази будівельної галузі.

2.      Дослідження та впровадження нових будівельних конструкцій в житловому, громадському та промисловому будівництві.

3.     Будівництво в складних інженерно-геологічних умовах та геотехнічні аспекти проектування, будівництва та експлуатації споруд;

4.       Сейсмостійке будівництво та захист від вібрації.

5.       Перетворення об'єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС в екологічно безпечну систему.

6.       Надійність і безпека будинків та інженерних  споруд.

7.       Енергоефективність будівельних об’єктів.

8.       Будівельна акустика.

9.       Оцінка відповідності будівельної продукції та підтвердження придатності нових виробів для застосування у будівництві.

10.     Економіка та ціноутворення науково-технічної діяльності в будівельній галузі.

 

На основі маркетингових досліджень щодо затребуваності наукових розробок в будівельній галузі на наступний період до 2025 року визначено стратегічні пріоритети розвитку ДП НДІБК:

-       розробка стратегій функціонального розвитку, що включає  впровадження інновацій та підтримку основних видів науково-технічної діяльності;

-    розробка стратегій технічного розвитку, що включає оновлення та розвиток науково-технічної бази (випробувального обладнання та програмного забезпечення у галузі проектування та розрахунків);

-       розробка управлінських стратегій щодо ефективного управління, що включає підвищення централізації управління, чіткості розподілу функцій, підсилення контролю за виконанням, оптимізація процесів діяльності;

-       розробка механізмів мотивації та стимулювання праці наукових працівників, що включає стабілізацію та розвиток кадрового потенціалу.

 

Основні Стратегічні цілі подальшого розвитку Інституту на наступний період до 2025 року конкретизовано  з певними акцентами за напрямами основної діяльності.

«Стратегічну ціль 1 – Європейська інтеграція будівельної галузі – формування національної нормативної бази, інтегрованої у міжнародний нормативно-правовий простір технічного регулювання у будівництві», конкретизовано за рахунок закріплення лідируючого положення щодо розробки будівельних норм, технічних регламентів, національних стандартів та стандартів організацій України. 

«Стратегічну ціль 2 – Підвищення надійності та безпеки в будівельній галузі, конкурентоспроможності будівельної продукції – складні інженерно-геологічні умови та геотехнічні аспекти будівництва; сейсмостійке будівництво; надійність та безпека будівель та споруд; оцінка відповідності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій» доповнено за рахунок розширення напрямків основної діяльності, зокрема щодо надання послуг в частині інженера-консультанта.

Змінено акценти «Стратегічної цілі 3 – Комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію Нового безпечного конфайнменту  (НБК) та науково-технічний супровід безпечної експлуатації сховищ відпрацьованого ядерного палива».

«Стратегічну ціль 4 – Енергозбереження та підвищення енергоефективності будівель і споруд» конкретизовано  за рахунок закріплення лідируючого положення щодо розробки та удосконалення нормативних та нормативно-правових актів та документів з питань енергоефективності.


«Стратегічну ціль 5 – Створення науково-дослідного центру з питань будівництва» розширено   за рахунок оптимізації базових організацій Мінрегіону та отримання статусу наукового об’єкту «Експериментальний центр із досліджень у сфері будівельної фізики», що становить національне надбання.


Комплексність виконання наукових досліджень: «наукова гіпотеза − лабораторні та польові дослідження – випробування − проектування – виготовлення дослідних зразків − відпрацювання технологій виготовлення − технологій зведення − супровід впровадження інновації − супровід та забезпечення неруйнівного контролю під час експлуатації − подовження ресурсу об’єкту будівництва − супровід робіт з виводу з експлуатації» та комплексність вирішення питань із забезпечення надійності складної системи «грунтова основа – фундамент – надземна частина будівлі (споруди) – теплоізоляційна оболонка – енергоефективність будівлі – акустичний комфорт» забезпечує фінансову стабільність Інституту та, за умови модернізації обладнання і програмного забезпечення, дозволить розширити сферу замовлень та вчасно реагувати на кон’юнктуру ринку.


 

Співпраця з громадськими організаціями