Повідомлення про громадське обговорення другої редакції проекту ДБН В.2.6-33:201Х «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування та експлуатаційної придатності» та пояснювальної записки до нього, протоколу погодження позицій і порівняльної таблиці

     Громадське обговорення відбудеться 30 листопада 2017 року о 14.30 в кімнаті 218 головного корпусу Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» за адресою вул. Преображенська, 5/2.
   Текст другої редакції проекту ДБН В.2.6-33:201Х «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування та експлуатаційної придатності», пояснювальної записки до нього, протоколу погодження позицій та порівняльної таблиці розміщено 17 листопада 2017 року на офіційному сайті організації-розробника Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» на сторінці «Нормування та стандартизація» за наступним посиланням:
      Обґрунтовані зауваження та пропозиції до другої редакції проекту ДБН В.2.6-33:201Х «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування та експлуатаційної придатності» просимо надсилати до 30 листопада 2017 року організації-розробнику:
ДП НДІБК, 
поштова адреса: вул. Преображенська, 5/2, м. Київ-37, 03037,
e-mail: e.farenyuk@ndibk.gov.ua (науковий керівник – Фаренюк Єгор Геннадійович, 
тел. (044) 249-37-70).

Співпраця з громадськими організаціями