Повідомлення про громадське обговорення другої редакції проекту ДБН В.2.1-10:201X «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення» та пояснювальної записки до нього, протоколу погодження позицій і порівняльної таблиці

    Громадське обговорення відбудеться 30 листопада 2017 року о 14.30 в кімнаті 218 в приміщенні Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» за адресою вул. Преображенська, 5/2.
   Текст другої редакції проекту ДБН В.2.1-10:201Х «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення», пояснювальної записки до нього, протоколу погодження позицій та порівняльної таблиці розміщено 21 листопада 2017 року на офіційному сайті організації-розробника Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» на сторінці «Нормування та стандартизація» за наступним посиланням:
    Обгрунтовані зауваження та пропозиції до другої редакції проекту ДБН В.2.1-10:201Х «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення» просимо надсилати до 30 листопада 2017 року організації-розробнику:
ДП НДІБК,
поштова адреса: вул. Преображенська, 5/2, м. Київ-37, 03037,
e-mail: melashenko@ndibk.gov.ua (науковий керівник – Мелашенко Юрій Борисович, 
тел. (044) 249-37-61).

Співпраця з громадськими організаціями