Передбачувані фактори ризику

     SWOT – аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища  – дозволив виділити  сильні та слабкі внутрішні сторони Інституту, а також потенційні ринкові можливості та загрози.

     Сильними внутрішніми сторонами Інституту є:
- стійка конкурентна перевага  та позитивна репутація на ринку;
- системне вирішення науково-технічних питань, надання повного комплексу послуг з науково-технічної діяльності;
- єдина у будівельній галузі наукова  організація, що комплексно вирішує питання із забезпечення надійності складної системи «ґрунтова основа – фундамент – надземна частина будівлі (споруди) – теплоізоляційна оболонка – енергоефективність будівлі – акустичний комфорт»;
- великий досвід роботи на ринку – більше 75 років;
- висококваліфіковані наукові кадри;
- висока якість виконуваних робіт;
- потужна випробувальна база, що охоплює майже весь спектр випробувань будівельної продукції;
- регулярне проведення конференцій та науково-практичних семінарів, що дозволяє постійно заявляти про себе та залучати нових замовників;
- взаємодія з зарубіжними фаховими організаціями.

     Слабкими внутрішніми сторонами Інституту є:
- великий відсоток плинності кадрів інженерної ланки;
- моральна та фізична зношеність випробувального обладнання;
- обмежений перелік виконання проектних робіт, у т.ч. на рівні генпроектувальника;
- відсутність замкнутого ланцюга у виконанні Інститутом робіт – від наукових досліджень до створення дослідного зразка; 
- неповна завантаженість виробничих потужностей (випробувального та виробничого обладнання; 
- висока вартість робіт з випробувань, обстежень та проектування  у порівняно з невеликими по чисельності підприємствами;
- зношеність систем інженерних комунікацій; 
- великі витрати на комунальні послуги;
- недостатня оперативність у реагуванні на плинність ринкових умов внаслідок необхідності погодження змін у структурі Інституту з Органом управління;
- постійне збільшення середнього віку науковців.

     Потенційні ринкові можливості Інституту:
- зростання темпів науково-технічного розвитку будівельної галузі;
- зростання цін на науково-технічну продукцію;
- невдала поведінка конкурентів;
- попит на технології Інституту, темпи науково-технічного прогресу, державне регулювання наукових досліджень;
- державна підтримка наукових організацій;
- входження в нові сегменти ринку;
- зменшення податкового тиску на наукові організації;
- вдосконалення менеджменту;
- поліпшення рівня життя населення.

     Потенційні ринкові загрози Інституту:
- стагнація науково-технічного розвитку;
- підвищення собівартості науково-технічної продукції;
- конкуренція у галузі технологій, вихід на ринок конкурентів  з більш новими технологіями;
- недофінансування науки;
- зміна вимог законодавства;
- зростання податків;
- підвищення рівня заробітної плати фахівців аналогічної кваліфікації на ринку;
- зниження рівня життя населення.

Співпраця з громадськими організаціями