Науково-практичний семінар «Вогнестійкість будівельних конструкцій. Пожежна безпека об'єктів будівництва»

   Семінар проводиться як комплекс заходів для підвищення якості робіт у сфері проектування, будівництва та реконструкції будівель та споруд, а також для забезпечення вимог пожежної безпеки у будівництві. 

      Місце проведення семінару:
Семінар відбудеться в м. Києві 24 квітня 2018 р. у приміщенні Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» за адресою: 
м. Київ, вул. Преображенська, 5/2 в актовій залі центрального корпусу інституту. 

        Для участі в роботі семінару необхідно сплатити внесок в сумі 1200,00 грн. (одна тисяча двісті  гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ-200,00 грн. за одного учасника. 
Внесок слід перерахувати на рахунок Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) 
№ 26001583717 в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805, код ЄДРПОУ 02495431 з поміткою «За надання інформаційно-консультаційних послуг на семінарі «Вогнестійкість будівельних конструкцій. Пожежна безпека об'єктів будівництва». 
    Податок на прибуток на загальних підставах. Свідоцтво платника ПДВ № 100160751, Індивідуальний податковий номер 024954326584. 
          Оплату необхідно здійснити до 23 квітня 2018 року.

 Для участі в семінарі запрошуються фахівці науково-дослідних, проектних, будівельних організацій, приватні підприємці, працівники управлінь і відділів капітального будівництва, служб спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд.

Увага! Для участі в семінарі необхідно:
         Заповнити     анкету-заявку     та      надіслати     її     факсом:    (044)248-89-09   або    е-mail: lebedeva@ndibk.gov.uas.glazkova@ndibk.gov.uafesenko@ndibk.gov.uamartnuk@ndibk.gov.ua   та при необхідності отримати рахунок-фактуру. Можлива оплата на місці.
    Кожний учасник семінару отримає посвідчення про підвищення кваліфікації з питань пожежної безпеки об'єктів будівництва.

      Увага! Семінар науково-практичний, тому просимо заздалегідь надсилати до ДП НДІБК факсом або електронною поштою запитання до доповідачів.
Учасники семінару отримують акти про надання їм інформаційно-консультаційних послуг та податкову накладну.

Контактні телефони: 
(044) 249-38-07  Лебедєва Лариса Іванівна 
(044) 249-37-03  Глазкова Світлана Валентинівна 
(044) 249-37-18  Фесенко Олег Анатолійович
(044) 249-37-88  Мартинюк Олена Вікторівна – заст. гол. бухгалтера
факс: (044) 248-89-09 

        E-mail:             lebedeva@ndibk.gov.ua  
                                s.glazkova@ndibk.gov.ua 
                                fesenko@ndibk.gov.ua 
                                martnuk@ndibk.gov.ua

        Web:               www.niisk.comСпівпраця з громадськими організаціями