Резолюція

Р Е З О Л Ю Ц І Я

науково-практичної конференції «Реконструкція житла масових серій : проблеми та шляхи вирішення»


Організатори: Будівельна палата України за участі Асоціації міст України та Національної спілки архітекторів України за сприяння Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

Учасники конференції – понад 200 чоловік, серед яких представники місцевих органів влади, керівники проектних, науково-дослідних та будівельних організацій, профільних професійних об’єднань, представники будівельного бізнесу, студенти.

Участь у роботі конференції взяли та виступили: Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г.Г.Зубко, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України Д.Й.Андрієвський, Президент Будівельної палати України П.С.Шилюк.

Учасники конференції відзначають соціальну важливість теми реконструкції застарілого житла, яка з часом тільки загострюється, а тому підлягає вирішенню на загальнодержавному рівні.

Проблема реконструкції застарілого житлового фонду в усіх її аспектах, (соціальних, економічних, технологічних і політичних) властива для всіх регіонів.

В країні з кожним роком зростає кількість об’єктів житлового фонду, граничний строк експлуатації яких закінчився або збігає. Загальна площа аварійного та ветхого житлового фонду за даними Державної статистичної служби складає, станом на 1 січня 2017 р. 4,33 млн. м2. Значна частина загальної площі знаходиться в панельних будинках, побудованих 50-60 років тому.

Продовження експлуатації таких будинків є фінансово затратним, несе в собі не лише незручності, а в окремих випадках й пряму загрозу як для мешканців такого житла, так і для оточуючого середовища. Має місце невідповідність нормам тепло-, гідро- та звукоізоляції. Використання територій є неефективним. Існування в містах цілих кварталів застарілого житлового фонду також породжує соціальну напругу внаслідок невизначеності строків їх експлуатації.

Спеціальним законодавчим актом, спрямованим на регулювання процесів утримання об’єктів житлової нерухомості, є Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» від 22 грудня 2006 року, проте через його недосконалість в Україні практично відсутня реалізація проектів з оновлення застарілого житла.

Учасникам конференції було презентовано проект змін до даного Закону.

З доповідями на конференції виступили: директор ДП «ДІПРОМІСТО", заслужений архітектор України І.І.Шпилевський, директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», доктор технічних наук Г.Г.Фаренюк.

Рішення конференції:

Інформацію, викладену у виступах І.І.Шпилевського і Г.Г.Фаренюка, взяти до відома.

Просити Мінрегіон України сприяти доведенню тексту змін до закону для ознайомлення широкої громадськості, організувати громадські слухання законопроекту в регіонах. Сформувати остаточну редакцію законопроекту з урахуванням матеріалів даної конференції та результатів громадських слухань.

Сприяти розробці загальнодержавної та регіональних програм реконструкції застарілого житлового фонду, у яких має бути закладена правова основа нових якісних форм взаємодії держави, місцевої влади, інвесторів, забудовників та власників об’єктів нерухомого майна.

Розробити відповідні програми щодо комплексної реконструкції кварталів з модернізацією систем життєзабезпечення з впровадженням економічних стимулів для власників та забудовників.

Відпрацювати технічні та технологічні рішення щодо підвищення енергоефективності та архітектурної привабливості будинків житлового призначення на пілотних об’єктах-представниках.

Запроваджувати системний підхід до реконструкції будівель перших масових серій з визначенням ресурсу будівельних конструкцій, можливості реконструкції та термомодернізації, змін прилеглої території та поліпшення соціальної складової при подальшій експлуатації.

Залучати наукові та проектні організації до розроблення та проведення експертизи енергоефективних проектів.

Привести будівельні норми та стандарти у відповідність до європейських стандартів.

20 березня 2018 р., м. КиївСпівпраця з громадськими організаціями