Міжнародна науково-технічна конференція

Вячеслав Костянтинович Єгупов, який  працював в НДІБК в 1973-1980 рр., є одним з фундаторів досліджень в області сейсмостійкого будівництва та розробником нових напрямків підвищення рівня сейсмостійкості будинків, споруд та екологічно небезпечних обєктів.

 Перше інформаційне повідомлення

 Друге інформаційне повідомлення

 Програма конференції

 Збірка тез доповідей

Співпраця з громадськими організаціями