Міжнародна науково-технічна конференція «Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону»

       Конференція була організована та проведена за погодженням Міністерства освіти і науки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та за участі Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» і Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
    Конференція проходила на базі Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка і була присвячена до 120-річчя від дня народження доктора технічних наук, професора Торяника Михайла Степановича.
    У роботі конференції, крім представників від установ-організаторів конференції, взяли участь фахівці Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного транспортного університету (м. Київ), Національного  авіаційного університету (м. Київ),  Інституту  геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, ПАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (м. Київ), Національного університету «Львівська політехніка», Одеської державної академії будівництва і архітектури, Харківського національного університету будівництва і архітектури, Харківського національного університету міського господарства  ім. О.М. Бекетова, Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро), низки провідних будівельних компаній та проектних організацій України. Усього у роботі конференції взяло участь 98 фахівців (серед яких  31 доктор наук та 36 кандидатів наук) та зроблено більше 50 доповідей.
      18 жовтня пленарне засідання відкрила проректор з науково-педагогічної,  соціальної  роботи   та   міжнародного   співробітництва  С.П. Сівіцька, яка привітала учасників конференції та переказала слова вітання від ректора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, професора В.О. Онищенка. 
       З привітаннями до учасників конференції звернулись проректор з наукової та інноваційної роботи, доцент В.В. Муравльов та заступник директора з наукової та нормативно-методичної роботи Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», кандидат технічних наук, старший науковий співробітник В.Г. Тарасюк, які побажали учасникам конференції наснаги та результативної роботи.
     Першу доповідь пленарного засіданні, присвячену науковій та педагогічній діяльності доктора технічних наук, професора Торяника Михайла Степановича, презентував доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій та опору матеріалів ПолтНТУ А.М. Павліков.
   На пленарному засіданні проблеми розвитку національної нормативної бази України щодо проектування залізобетонних конструкцій були висвітлені доктором технічних наук, професором, завідувачем відділу надійності конструкцій будівель і споруд ДП НДІБК А.М. Бамбурою.
      Про роль сталезалізобетону у сучасному будівництві розповів доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас ПолтНТУ Л.І. Стороженко.
       Питанню приведення у відповідність дослідних даних тріщиностійкості залізобетонних конструкцій їх теоретичним значенням була присвячена доповідь доктора технічних наук, професора, професора кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету В.І. Колчунова.
     Не оминули увагою учасники конференції такі не менш актуальні питання, як ефективність співпраці з міжнародною федерацією залізобетону, структура та методичні положення нормативної бази з питань енергоефективності будівель та методологія підготовки тематичних геотехнічних мап для планування міст з використанням поліноміального методу інтерполяції.
         Всього на пленарному засіданні було представлено 9 доповідей.
     19 жовтня в рамках конференції було проведено 3 секційних засідання: секція 1 «Бетонні, залізобетонні та сталебетонні конструкції. Експериментально-теоретичні дослідження, методи розрахунку», секція 2 «Проблеми технічної експлуатації, методи оцінювання технічного стану та визначення залишкового ресурсу залізобетонних конструкцій» та секція 3 «Ефективні залізобетонні конструкції для різних видів будівництва. Нові матеріали та інноваційні технології для їх виготовлення». Кожен з учасників міг поділитися своїми напрацюваннями та думками з приводу даної проблематики, задати питання і поглибити свої знання по цій тематиці.
      Виступи доповідачів за своїм змістом охопили всі напрями роботи конференції. Учасники взяли активну участь в обговоренні доповідей. Загалом на засіданнях було представлено більше 50 доповідей. Враховуючи важливість проблем, що розглядалися, учасниками конференції прийнято Рішення.


Foto.jpg

Співпраця з громадськими організаціями