Конкурс на посаду наукового співробітника

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду наукового співробітника: Вища освіта і стаж роботи за фахом не менше 5 років, наявність наукових праць, патентів на винаходи, на корисні моделі. За наявності наукового ступеня    без вимог до стажу роботи.

Працівник повинен опублікувати за останні 5 років не менше 3 статей у фахових виданнях.

Термін проведення конкурсу – один місяць з дня опублікування.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають заяву на ім'я директора інституту. До заяви додаються документи: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії документів про вищу освіту та учений ступінь, список наукових праць та винаходів.

Працівники ДП НДІБК додають до заяви характеристику і список наукових праць та винаходів.

Документи приймаються за адресою:

03037, м.Київ-37, вул. Преображенська, 5/2, відділ кадрів.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за тел. (044) 248-89-10.

Співпраця з громадськими організаціями