Дев’ята Всеукраїнська науково-технічна конференція «Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування»: «Проблеми, інновації та імплементація Єврокодів в Україні»

  Організаторами конференції виступили Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), Міністерство освіти і науки України, всеукраїнська громадська організація Академія будівництва України (ВГО АБУ), Державне підриємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ДВНЗ ПДАБА), Всеукраїнська громадська організація «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування» (УТМГГФ) та Асоціація «Українське об’єднання проектних організацій» (УОПО).


   Тематика конференції включала розгляд сучасного стану науково-технічних досліджень, освіти, проектування та виробництва основ, фундаментів і підземних споруд в умовах імплементації Єврокодів в Україні: 
- класифікація ґрунтів та фундаментів;
- розрахункові системи «основа - фундамент - споруда» та конструкції на їх основі;
- польові та лабораторні визначення характеристик ґрунтів;
- стійкість схилів та тиск ґрунту на огорожі;
- будівництво в складних інженерно-геологічних умовах;
- геотехнічне проектування за Єврокодами; 
- професійна підготовка геотехніків. 

IMG_7801.JPG
Зліва направо: Роджер Франк – президент Міжнародного товариства механіки грунтів та геотехніки (ISSMG), Большаков В.І. – ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Кривошеєв П.І. – президент Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство механіки грунтів, геотехніки та фундаментобудування», Фаренюк Г.Г. – директор ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Іван Ванічек – екс-віце-президент ISSMGE.


IMG_7868.jpg

IMG_7901.jpg

Детальніша інформація про Дев’яту Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування»: «Проблеми, інновації та імплементація Єврокодів в Україні»

Матеріали конференції представлені в міжвідомчому науково-технічному збірнику «Будівельні конструкції» «Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування» № 83 (в двох томах) 

Співпраця з громадськими організаціями