Аспірантура

  Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

АСПІРАНТУРА

 

Підготовка фахівців вищої кваліфікації для будівельної галузі за спеціальностями:

05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди,

05.23.02 – Основи і фундаменти,

05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби.

Щорічно в грудні проводиться черговий набір до аспірантури для навчання з відривом і без відриву від виробництва.

Заява про прийом до аспірантури подається до 10 вересня на ім'я директора інституту. До заяви додаються:

  • особистий листок по обліку кадрів з фотографією;
  • копія диплому про закінчення вищого учбового закладу з вказівкою отриманої кваліфікації фахівця або магістра;
  • список опублікованих наукових праць, відомостей про винаходи. Фахівці, які не мають наукових праць, надають наукові доповіді (реферати) по вибраній спеціальності;
  • посвідчення про здачу кандидатських іспитів (при наявних складених кандидатських іспитах).

Фахівці, що поступають в аспірантуру, складають конкурсні іспити в об'ємі програми, що діє для вищих учбових закладів:

  • із спеціальності, філософії і іноземної мови.

Вступні іспити проводяться з 15 жовтня. Документи направляти та за довідками звертатися: 

м. Київ-37, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК.

Телефон (044) 249-37-62, кімната 421 лабораторного корпусу.

Співпраця з громадськими організаціями