Міжнародні конференції

МАЙБУТНІ МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ В 2017 – 2019 рр.


Під егідою Міжнародної федерації бетону (fib)

9 Міжнародна конференція щодо фібробетону, 
бетону армованому текстилем і ультра-високоміцних бетонів
13-16 вересня 2017 г., Прага (Чехія)

www.cbsbeton.eu                    fc2017@fsv.cvut.cz

Тези до 15 березня 2017 р. 

Тематика:
покращене виконання (підвищена ефективність);
травиле поводження і надійність;
аспекти стійкого розвитку;
відходи при виробніцтві бетону;
застосування;
прогресивне проектування

Міжнародний симпозіум щодо ультра високоміцного бетону, 
армованого фіброю (UHPFRC 2017)
2-4 жовтня 2017 р., Монпельє (Франція)

www.afgc.asso.fr

Тези до 31 жовтня 2016 р. 

Тематика:
Застосування UHPFRC в будівництві
Будівельні елементи
Підсилення, перебудова, відновлення
Довговічніть
Стабільність, місцеві ресурси, аналіз життєвого циклу, рециклінг
Проектування для протидії екстеральним умовам (пожежа, землетрус, вибух, удар)
Впровадження, засстосування на майданчику, контроль якості
Нормативна база
Методи проектування, моделювання, надійність
Області іновацій, нові ринки збуту і пов’язані з цим технічні вимоги

5 конгрес fib і виставка
6-12 жовтня 2018 р., Мельбурн (Австралія)

www.fibcongress2018.com

Тези до 13 жовтня 2017 р. 

Тематика:
Великі проекти і новаторські рішення
Дизайн і будівництво
Моделювання дизайн
Підземні і фундаментні споруди
Композитні і гібридні споруди
Заводське виготовлення
Гнучкість проектування стосовно бетонних споруд
Сейсмичне проектування нових бетонних споруд
Сейсмічна оцінка бетонних споруд
Підсилення нових та існуючих споруд скло-волоконними пластиками
Захист бетонних споруд від впливу вибуху
Вплив високих температур і вогню на бетонні споруди
Бетони
Матеріали і системи для армування і попереднього напруження 
Довговічність бетонних споруд
Безпека бетонних споруд (нове будівництво, експертиза) 
Моніторинг, оцінка, ремонт
Відновлюваємість (рециклінг, розбирання і переробка) 
Архітектурний і екологічний дизайн
Консервація старих бетонних шедеврів
Невдачі

Симпозіум fib «Бетон – інновації в матеріалах, проектуванні і конструкціях»
27-29 травня 2019 р., Краків (Польща)

www.fibkrakow2019.pl

Сайт в стадії підготовки.

Під егідою Міжнародного товариства механіки ґрунтів і геотехніки (ISSMGE)

6 Міжнародна молодіжна геотехнічна конференція (iYGEC6)
16-17 вересня 2017 р., Сеул (Корея)
Дата подачі тез до 30.09.2016 р. 
Квота України 2 доповіді.


19 Міжнародна конференція з механіки ґрунтів та геотехніки (ICSMGE 2017)
17-22 вересня 2017 р., Сеул (Корея)

www.icsmge2017.org


Дата подачі тез до 15.04.2016 р.

Квота України – 2 доповіді.

Тематика:


Лабораторні випробуванні і моделювання

Малі і великі проекти

Природні катастрофи

Захист оточуючого середовища і сталий розвиток

Геотехнічна культура і відповідальність.


16 Європейська конференція країн Дунайського регіону
"Геотехнічні небезпеки і ризики: досвід і практика"
Червень 2018 р. , Скоп'є (Македонія)Дата подачі тез до 10.05.2017 р. 

Тематика:

Методи оцінки небезпек

Оцінка ризику і менеджмент в геотехніці

Параметри і моделювання

Надійність геотехнічних прогнозів

Менеджмент ризику будівництва

Стратегії відновлення і супроводу будівельних конструкцій

Геотехнічні норми та методи проектування
17 Європейська геотехнічна конференція
"Геотехніка - фундамент майбутнього"
1-6 вересня 2019 р., Рейк’явік (Ісландія)


Дата подачі тез до 30.05.2018 р. 
Тематика конференції охоплює всі аспекти геотехніки.


Під егідою Міжнародної (IAEE) та Європейської (ЕАЕЕ)  асоціацій з проблем землетрусу 

16 Європейська конференція з сейсмостійкого будівництва (16 ЕСЕЕ)
18-21 червня 2018 р. (Салонікі, Греція)


Дата подачі тез до 31 травня 2017 р.

Тематика:
Сейсмічнв небезпека, сейсмоголія і сильні рухи земної кори
Динаміка ґрунтів
Валиви на майданчику і мікрозонування
Гетехнічна інженерія замлетрусів
Взаємодія «грунт-фундамент-споруда»
Проектування на основі виконання конструкцій
Лабораторні, натурні випробування і моніторинг стану конструкцій
Обладнання для цілей інженерії землетрусів
Сейсмічне проектування і аналіз залізобетонних будинків
Сейсмічне проектування і аналіз сталевих конструкцій
Сейсмічне проектування і аналіз кам’яних будівель
Сейсмічне проектування і аналіз мостів
Сейсмічне проектування і аналіз спеціальних конструкцій
Сейсмічна модернізація і підсилення споруд
Цунамі і оцінка ризику конструкцій та інфраструктури
Сейсмічне виконання і реставрація пам’яток  історії
Системи активного і пасивного контролю
Рятівні системи в інженерії землетрусів
Оцінка ртизику критичних будинків, інфраструктури, систем обслуговування і промислових споруд
Економічні і соціальні моделі оцінки втраи при землетрусі і послаблення наслідків
Політика і методологія цивільного захисту і послаблення від дії землетрусу
Єврокод 8 і норми сейсмічного проектування
Уроки останніх землетрусів
Нове покоління, ефективність і можливості конструкцій і систем.

Членство в громадських організаціях