Включення науково-технічного журналу ДП НДІБК «Наука та будівництво» до Переліку наукових фахових видань України

  Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 року № 409 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо формування наукових фахових видань України від 26 лютого і 6 березня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 11 липня 2019 року № 975» науково-технічний журнал «Наука та будівництво» ДП НДІБК увійшов до Переліку наукових фахових видань України 
     Згідно зазначеного Наказу (пункт179) журналу присвоєна категорія «Б».
 Більш детально з Наказом та Додатками до нього можна ознайомитися за посиланням https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva-vid-6-bereznya-2020-roku

Членство в громадських організаціях