Узгоджувальна нарада Мінрегіону України

Проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель»

В Україні відсутнє спеціальне законодавство в сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель. Технічний стан переважної більшості існуючих будівель та енергетичних систем не дозволяє забезпечувати адекватний рівень енергетичних характеристик будівель.

З метою забезпечення врегулювання правових та організаційних засад діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель розроблено проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».

У законопроекті, зокрема, визначаються:

основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності будівель;

органи, уповноважені здійснювати державне управління у цій сфері та їх повноваження;

організаційно-правові засади сертифікації енергетичної ефективності будівель;

основні енергоефективні заходи в будівлях;

загальні засади професійної діяльності та інформаційного забезпечення в сфері енергетичної ефективності будівель.

Згідно із законопроектом для об’єктів будівництва та існуючих будівель передбачається сертифікація енергетичної ефективності з метою визначення фактичних її показників проведення оцінки відповідності зазначених показників установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель, розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі, що враховують місцеві кліматичні умови та є технічно і економічно обґрунтованими.

Наразі у Мінрегіоні проводяться спільні узгоджувальні наради з представниками Держенергоефективності щодо остаточного узгодження тексту законопроекту.

Після остаточного узгодження тексту проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» буде розміщено на офіційному сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України для проведення громадського обговорення.

Членство в громадських організаціях