Участь директора ДП НДІБК Геннадія Фаренюка у ІІ Міжнародній науковій конференції «Архітектура викликів – матеріали для майбутнього»

ICON_.jpg


17-18 червня 2024 року директор ДП НДІБК професор Геннадій Фаренюк взяв участь у ІІ Міжнародній науковій конференції «Архітектура викликів – матеріали для майбутнього», що відбулася у м. Варшава, Республіка Польща.

Конференція була присвячена інноваціям у сфері будівельних матеріалів для сучасної архітектури. 

Організатори заходу: Архітектурний факультет Варшавського технологічного університету, Королівський музей Лазєнки, Академія образотворчого мистецтва у Варшаві та Національний інститут архітектури та містобудування.

Головною метою ІІ Міжнародної наукової конференції "Архітектура викликів – матеріали для майбутнього" стало дослідження сучасних досягнень та аналіз викликів щодо більш широкого використання новітніх матеріалів у будівництві. Серед таких матеріалів – деревина, солома, канабіс та бетон з додаванням канабісу, аерований автоклавний бетон, бамбук. Велика увага була присвячена розвитку біодизайну з використанням бактерій, мохів тощо. Більш глобальним завданням заходу було спонукати сучасне сіспільство до бульш поважного відношення до природи, ширшого використання ідей природи та природніх матеріалів.

Тематика Конференції була поділена на п'ять тематичних напрямів, що охоплювавли такі аспекти:

1. ЛЮДИНА та СЕРЕДОВИЩЕ: біофільні будівельні матеріали
Останні досягнення в галузі матеріалознавства не тільки впливають на технологічний розвиток у будівництві, а й сприяють покращенню якості життя та формують нову якість життєвого середовища, що ґрунтується на екологічному підході до проектування .
2. ЕСТЕТИКА АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ в контексті інноваційних матеріалів
Інноваційні будівельні матеріали як каталізатор архітектурної естетики. Аналіз впливу передових матеріалів, таких як «розумне» скло або напівпрозорий бетон, на візуальні та естетичні аспекти архітектури. Обговорення можливостей створення унікальних форм, світильників і конструкцій, які підкреслюють естетичні виміри сучасної архітектури, зберігаючи при цьому функціональність і довговічність. Інноваційний підхід до будівельних матеріалів, включаючи використання натуральної сировини, такої як коноплі, солома або міцелій, надихає на творче формування оригінальної архітектурної форми, сприяючи розвитку сучасної архітектури.
3. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
Інноваційні будівельні матеріали (інтелектуальні, біоміметичні, на основі нанотехнологій тощо) створюють можливості не лише для моніторингу, контролю та оптимізації ключових будівельних параметрів, а й підтримують інноваційні стратегії обслуговування об’єктів.
4. ЕКОНОМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ виробництво матеріалів майбутнього
Передові технології, що застосовуються/використовуються у виробничих процесах у будівництві, зосереджені на оптимізації рішень, спрямовані на підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі будівництва.
5. ВІДПОВІДЬ НА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ: сучасні матеріали в архітектурі та містобудуванні
Концептуалізація рішень у сфері будівельних матеріалів та їх широке впровадження в архітектурі та містобудуванні залишаються довготривалим викликом, який у майбутньому стане невід’ємною частиною політики зміцнення стійкість, яка служить для підтримки балансу розвитку.

В рамках ІІ Міжнародної наукової конференції «Архітектура викликів – матеріали для майбутнього» директор ДП НДІБК професор Геннадій Фаренюк виступив з доповіддю на тему: «Features of obtaining building materials using the recycling technology of construction waste of military origin», а також взяв участь у дискусіях щодо інноваційних будівельних матеріалів. 
ФОТО 1.jpg


Членство в громадських організаціях