Участь директора ДП НДІБК Г.Г.Фаренюка у засіданнях Технічної та Координаційної комісій UEAtc

28 та 29 вересня 2022 року директор ДП НДІБК Геннадій Григорович Фаренюк взяв участь у засіданнях Технічної та Координаційної комісій Європейсього союзу з технічних ухвалень у будівництві (UEAtc), що відбулись у інституті DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) у Берліні.

Європейський союз з технічних ухвалень у будівництві (UEAtc) – союз, який об'єднує на добровільних засадах національні інститути, центри та організації, які займаються проведенням лабораторних досліджень та випробувань будівельних матеріалів та конструкцій та видачею  технічних ухвалень.  Організацію було створено в 1960 році з метою полегшити пересування будівельної продукції на ринку Європейських країн завдяки практиці взаємного визнання добровільних ухвалень.

Поле інтересів UEAtc полягає у просуванні  інноваційної продукції в будівельній галузі країн-учасниць.

Метою UEAtc є зниження бар'єрів для виробників інноваційної продукції та сприяння науковому підходу стосовно введення інноваційних матеріалів та конструкцій на будівельному ринку Європи. 

UEAtc є мережею європейських інститутів і інститутів сусідніх країн. Включає вісімнадцять інститутів-членів, сімнадцять з яких розміщені по всій EEA (Європейській Економічній Зоні) та один в Східній Європі, а саме ДП НДІБК.

Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) представляє Україну в Європейському союзі з технічних ухвалень у будівництві з 2008 року. Директор ДП НДІБК Геннадій Григорович Фаренюк бере активну участь в роботі Технічної та Координаційної комісій UEAtc. Для України та ДП НДІБК співпраця з UEAtc є дуже важливою. Ми маємо можливість брати участь у процедурах ЄС стосовно надання Європейських технічних оцінок новій продукції, що спрощує технічні бар’єри у торгівлі. Це дозволяє прискорити входження будівельної галузі України до європейської спільноти та впровадженню європейської нормативно-правової бази в українську, сприяє співпраці ДП НДІБК та інститутів європейських країн в напрямках розвитку системи технічного регулювання в будівельній галузі України та підготовці та переходу до видачі  висновків про технічну прийнятність в Україні.

Засідання Технічної та Координаційної комісій UEAtc проводяться двічі на рік. Цього року засідання проводились 28 та 29 вересня у інституті  DIBt у Берліні. Геннадій Григорович Фаренюк брав участь у засіданнях онлайн, виступивши з доповіддю на тему: «Національний Звіт України. Пошкодження інфраструктури та втрати економіки України з початку воєнних дій станом на 01.08.2022. Імплементація регламенту (ЄС) № 305/2011 в Україні». Геннадій Григорович ознайомив колег із ситуацією в Україні та наголосив, що було прийнято Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку», що імплементує положення Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС та є важливим кроком до гармонізації європейського та українського законодавства. Також, у підтримку Закону України було розроблено та прийнято цілий ряд підзаконних нормативних актів, що роз’яснюють його положення та регулюють окремі питання.

На засіданнях  також були обговорені схеми прийняття технічних ухвалень в будівництві та правила UEAtc щодо сертифікації відповідності технічних ухвалень та їх взаємного прийняття членами UEAtc. Окрему увагу було приділено подоланню нових суспільних викликів, таких як запроваження кругової економіки, зміни клімату та сприяння стійкому розвитку будівництва. Наприкінці зустрічі було висловлено надію, що Україна невдовзі зможе доєднатись до процесів видачі Європейських технічних ухвалень як повноправний член ЄС.


Членство в громадських організаціях