Розробка ТК 303 перших редакцій проєктів Державних стандартів України

ТК 303 «Будівельні конструкції» розробив перші редакції проєктів 10 Державних стандартів України та пояснювальні записки до них для отримання коментарів.

Перелік розроблених документів:
- перша редакція проєкту   ДСТУ ISO IEC 81346-1:20ХХ  (ISO IEC 81346-1:2009, IDT) «Промислові системи, установки та обладнання та промислова продукція. Принципи структурування та посилання на позначення. Частина 1. Основні правила»  
- перша редакція проєкту  ДСТУ ISO IEC 81346-2:20ХХ (ISO IEC 81346-2:2019, IDT) «Промислові системи, установки та обладнання та промислова продукція. Принципи структурування та посилання на позначення. Частина 2. Класифікація об'єктів та кодів для класів» 
- перша редакція проєкту ДСТУ ISO 81346-12:20ХХ (ISO 81346-12:2018, IDT) «Промислові системи, установки та обладнання та промислова продукція. Принципи структурування та посилання на позначення. Частина 12. Будівельні роботи та послуги з будівництва» 
- перша редакція проєкту ДСТУ ISO 3898:20ХХ (ISO 3898:2013, IDT) «Основи розрахунку будівельних конструкцій.  Назви і позначення фізичних і загальних величин»  
-       перша редакція проєкту ДСТУ ISO 6707-1:20ХХ  (ISO 6707-1:2020, IDT) «Будівництво будівель і цивільне будівництво. Словник.  Частина 1. Загальні терміни» 
-    перша редакція проєкту ДСТУ ISO 8930:20ХХ (ISO 8930:2021, IDT) «Загальні принципи надійності конструкцій. Терміни»  
-   перша редакція проєкту ДСТУ EN 13670:20ХX (EN 13670:2009, IDT) «Виконання бетонних конструкцій» 
-       перша редакція проєкту ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010/
Зміна № 1:20ХХ (EN 1992-1-1:2004/A1:2014, IDT) «Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для будівель будівель»  
-       перша редакція проєкту ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1:2010/
Зміна № 2:20ХХ (EN 1995-1-1:2004/A2:2014, IDT) «Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд»  
-       перша редакція проєкту  ДСТУ ISO/TR 22411:20ХХ (СEN  ISO/TR 22411:2021, IDT) «Ергономічні дані для використання у рамках застосування керівництва ISO/ІЕ Guide 71:2014»

Адреса подання коментарів: 
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
ДП НДІБК;
вул. Преображенська, 5/2, м. Київ, 03037;
тел. (044) 249-72-34;
факс (044) 248-89-09;
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua 

Строк подання коментарів: 
60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

Проєкти національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях