Розробка ТК 304 перших редакцій проєктів Державних стандартів України

ТК 304 «Захист будівель і споруд» розробив перші редакції проєктів 20 Державних стандартів України та пояснювальні записки до них для отримання коментарів.

Перелік розроблених документів:
- перша редакція проєкту  ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Основні вимоги до проектної та робочої  документації»   
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Система проектної документації для будівництва. Загальні положення»   
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Правила виконання архітектурно-будівельних креслень»   
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів»  
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Розрахунок будівель на стійкість до прогресуючого обвалення» 
-       перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Науково-технічний супровід. Частина І. Проектування та будівництва» 
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ  «Науково-технічний супровід. Частина ІІ. Експлуатація та ліквідація» 
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Настанова щодо оцінки залишкового ресурсу об’єктів будівництва» 
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Настанова щодо встановлення строку експлуатації об’єктів будівництва» 
- перша редакція проєкту ДСТУ EN ISO 16739-1:20ХХ (EN ISO 16739-1:2020, IDT) «Класи промислових фондів (IFC) для обміну даними в галузі будівництва та управління об'єктами. Частина 1. Схема даних»  
- перша редакція проєкту ДСТУ-Н Б EN 1992-1-2:2012/Зміна № 1:20ХХ (EN 1992-1-2:2004/А1:2019, IDT) «Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість» 
- перша редакція проєкту ДСТУ-Н Б EN 1994-1-2:2012/Зміна № 1:20ХХ (EN 1994-1-2:2005/А1:2014, IDT) «Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість» 
- перша редакція проєкту ДСТУ-Н Б EN 1996-1-2:2012/Поправка:20ХХ (EN 1996-1-2:2005/АС:2010, IDT) «Єврокод 6. Проектування кам’яних конструкцій. Частина 1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість» 
- перша редакція проєкту ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010/Зміна № 1:20ХХ (EN 1997-1:2004/A1:2013, IDT) «Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила» 
- перша редакція проєкту ДСТУ-Н Б EN 1998-3:2012/Поправка:20ХХ (EN 1998-3:2005/AC:2013, IDT) «Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 3. Оцінка стану та відновлення будівель» 
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Настанова з обстеження будівель і приміщень закладів охорони здоров’я щодо стану доступності для маломобільних груп населення»   
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Будинки і споруди. Настанова з обстеження громадських будівель і споруд щодо організації доступності маломобільних груп населення»   
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Будинки і споруди. Доступність об’єктів культурної спадщини для маломобільних груп населення. Загальні вимоги»   
- перша редакція проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХХ «Будинки і споруди. Настанова щодо проектування «зон безпеки» у громадських будівлях і спорудах»  
- перша редакція проєкту ДСТУ EN 17210:20ХХ (EN 17210:2021, IDT) «Доступність і зручність використання створеного середовища. Функціональні вимоги»  

Адреса подання коментарів: 
ТК 304 «Захист будівель і споруд»;
ДП НДІБК;
вул. Преображенська, 5/2, м. Київ, 03037;
тел. (044) 249-72-34;
факс (044) 248-89-09;
електронна адреса: fesenko@ndibk.gov.ua 

Строк подання коментарів: 
60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

Проєкти національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: fesenko@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях