Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010/Зміна №1:202Х (EN 1998-1:2004/A1:2013, IDT)

TК 304 «Захист будівель і споруд» розробив першу редакцію проекту ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010/Зміна №1:202Х (EN 1998-1:2004/A1:2013, IDT) «Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.
                                                         
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації 
ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010/Зміна №1:202Х (EN 1998-1:2004/A1:2013, IDT) «Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд» (тема завдання — 1112–2022). 
Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту 
Європейський стандарт EN 1998-1:2004/A1:2013 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами 
Адреса подання коментарів
ТК 304 «Захист будівель і споруд»;
Державне    підприємство    «Державний    науково-дослідний    інститут    будівельних    конструкцій» (ДП НДІБК);
тел./факс (044) 249-38-00;
електронна адреса: ndibk@ndibk.gov.ua.
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: k.babik@ndibk.gov.ua.

Членство в громадських організаціях