Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:202Х «Проектування конструкцій будівель і споруд з урахуванням сейсмічного впливу»

TК 304 «Захист будівель і споруд» розробив першу редакцію проекту ДСТУ ХХХХ:202Х «Проектування конструкцій будівель і споруд з урахуванням сейсмічного впливу» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.
                                                         
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ХХХХ:202Х «Проектування конструкцій будівель і споруд з урахуванням сейсмічного впливу» (тема завдання - 1099-2022). 
Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами 
Адреса подання коментарів
ТК 304 «Захист будівель і споруд»;
Державне   підприємство   «Державний    науково-дослідний    інститут    будівельних    конструкцій» (ДП НДІБК);
тел./факс (044) 249-38-00;
електронна адресаndibk@ndibk.gov.ua.
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: k.babik@ndibk.gov.ua.

Членство в громадських організаціях