Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:202Х «Греблі бетонні та залізобетонні. Загальні вимоги»

ТК 304 «Захист будівель і споруд» розробив першу редакцію ДСТУ ХХХХ:202Х «Греблі бетонні та залізобетонні. Загальні вимоги» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.
                                                         
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ХХХХ:202Х «Греблі бетонні та залізобетонні. Загальні вимоги» (тема завдання –1102-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту 
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами 
Адреса подання коментарів: 
ТК 304 «Захист будівель і споруд»;
Державне    підприємство    «Державний    науково-дослідний    інститут    будівельних   конструкцій» (ДП НДІБК);
тел./факс (044) 249-72-34;
електронна адреса: ndibk@ndibk.gov.ua.
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: shumikvd@gmail.com.

Членство в громадських організаціях