Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 523:202Х (EN 523:2003, ІDТ)

TК 303  «Будівельні конструкції»  розробив  першу  редакцію  проекту ДСТУ EN 523:202Х (EN 523:2003, ІDТ) «Оболонки зі сталевої стрічки для попередньо напружених канатів. Термінологія, вимоги, контроль якості»та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.
                                                         
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 523:202Х (EN 523:2003, ІDТ) «Оболонки зі сталевої стрічки для попередньо напружених канатів. Термінологія, вимоги, контроль якості» (тема завдання — 1025–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 523:2019 (EN 523:2003, IDT) «Обмотки сталеві стрічкові для попередньо напружених сухожиль. Термінологія, вимоги, контролювання якості», прийнятого методом підтвердження.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 523:2003 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма зацікавленими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
Державне    підприємство    «Державний    науково-дослідний    інститут    будівельних    конструкцій» (ДП НДІБК); 
тел.: (044) 249-37-84; (050) 415-35-62;
електронна адресаv.bogdan@ndibk.gov.uav.sergiychuk@ndibk.gov.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за такими електронними адресами: v.bogdan@ndibk.gov.uav.sergiychuk@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях