Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 15665:202Х (EN 15665:2009, IDT)

ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд» розробив першу редакцію ДСТУ EN 15665:202Х (EN 15665:2009, IDT) «Вентиляція будівель. Критерії визначення ефективності систем вентиляції житлових будинків» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.
                                                         
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 15665:202Х (EN 15665:2009, IDT) «Вентиляція будівель.Критерії визначення ефективності систем вентиляції житлових будинків» (тема завдання — 1001-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 15665:2009 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»;
Державне    підприємство    «Державний    науково-дослідний    інститут    будівельних   конструкцій» (ДП НДІБК); 
тел./факс (044) 249-38-00;
електронна адресаndibk@ndibk.gov.uavergun@ndibk.gov.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndibk@ndibk.gov.uavergun@ndibk.gov.ua.

Членство в громадських організаціях