Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 15435:202Х (EN 15435:2008, ІDТ)

TК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проекту ДСТУ EN 15435:202Х (EN 15435:2008, ІDТ) «Вироби залізобетонні збірні. Блоки опалубки з важкого та легкого бетону. Властивості виробу та експлуатаційні характеристики» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.  
                                           
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 15435:202Х (EN 15435:2008, ІDТ) «Вироби залізобетонні збірні. Блоки опалубки з важкого та легкого бетону. Властивості виробу та експлуатаційні характеристики» (тема завдання — 1052-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 15435:2019 (EN 15435:2008, IDT) «Вироби залізобетонні збірні. Блоки опалубки з важкого та легкого бетону. Властивості продукції та експлуатаційні характеристики». 

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 15435:202X буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
Державне   підприємство   «Державний   науково-дослідний   інститут   будівельних   конструкцій»  (ДП НДІБК); 
електронна адреса: 355niisk356@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: 355niisk356@gmail.com

Членство в громадських організаціях