Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 15129:202X (EN 15129:2018, ІDТ)

TК 304 «Захист будівель і споруд» розробив першу редакцію проекту ДСТУ EN 15129:202X (EN 15129:2018, ІDТ) «Пристрої протисейсмічні» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.
                                                         
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації 
ДСТУ EN 15129:202X (EN 15129:2018, ІDТ) «Пристрої протисейсмічні» (тема завдання — 1111–2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 15129:2019 (EN 15129:2009, IDT) та ДСТУ EN 15129:2019 (EN 15129:2018, IDT).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту 
Європейський стандарт EN 15129:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами 
Адреса подання коментарів
ТК 304 «Захист будівель і споруд»;
Державне    підприємство   «Державний    науково-дослідний   інститут    будівельних    конструкцій» (ДП НДІБК);
тел./факс (044) 249-38-00;
електронна адресаndibk@ndibk.gov.ua.
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: k.babik@ndibk.gov.ua.

Членство в громадських організаціях