Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 15050:202Х (EN 15050:2007+ A1:2012, ІDТ)

ТК 303 «Будівельні  конструкції» розробив першу редакцію проекту ДСТУ EN 15050:202Х  (EN 15050:2007+ A1:2012, ІDТ) «Збірні залізобетонні вироби. Елементи мостів»  та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.   
                                                     
1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 15050:202Х (EN 15050:2007+A1:2012, ІDТ) «Збірні залізобетонні вироби. Елементи мостів» (тема завдання — 1051-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 15050:2019 (EN 15050:2007 + A1:2012, IDT) «Збірні залізобетонні вироби. Елементи мостів».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 15050:2007+A1:2012 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
Державне    підприємство    «Державний    науково-дослідний    інститут    будівельних   конструкцій» (ДП НДІБК); 
тел. (097) 945-07-69;
електронна адресаniiskgts@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: niiskgts@gmail.com

Членство в громадських організаціях