Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 12839:202Х (EN 12839:2012, IDT)

TК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проекту ДСТУ EN 12839:202Х (EN 12839:2012, IDT) «Вироби залізобетонні збірні. Елементи огорож» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12839:202Х (EN 12839:2012, IDT) «Вироби залізобетонні збірні. Елементи огорож» (тема завдання — 1031-2022). 
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 12839:2019 (EN 12839:2012, IDT).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12839:2012 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
ДП НДІБК; 
тел. (097) 945-07-69;
електронна адреса: niiskgts@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: niiskgts@gmail.com

Членство в громадських організаціях