Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту ДСТУ EN 12390-18:20__ (EN 12390-18:2021) «Випробування цементобетону. Частина 18. Визначення коефіцієнта міграції хлоридів»

TК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проєкту ДСТУ EN 12390-18:20__ (EN 12390-18:2021) «Випробування цементобетону. Частина 18. Визначення  коефіцієнта міграції хлоридів» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно  до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12390-18:20__ (EN 12390-18:2021) «Випробування цементобетону. Частина 18. Визначення  коефіцієнта міграції хлоридів» (тема завдання —  1049-2020).

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт ЕN 12390-18:2021 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
Державне  підприємство   "Державний  науково-дослідний  інститут  будівельних  конструкцій"        (ДП НДІБК);
вул. Преображенська, 5/2, м. Київ, 03037;
тел./факс (044) 248-89-09;
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua або kolesnikyr@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua або kolesnikyr@gmail.com

Членство в громадських організаціях