Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту ДСТУ EN 12390-14:20__ (EN 12390-14:2018)

ТК 303 розробив першу редакцію ДСТУ EN 12390-14:20__ (EN 12390-14:2018) «Випробування цементобетону. Частина 14. Напівадіабатичний метод визначення теплоутворення у процесі твердіння цементобетону».

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації:
ДСТУ EN 12390-14:20__ (EN 12390-14:2018) «Випробування цементобетону. Частина 14. Напівадіабатичний метод визначення теплоутворення у процесі твердіння цементобетону» (тема завдання —  1045-2020).

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту:
Європейський стандарт ЕN 12390-14:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації        України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами:
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
Державне підприємство  "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)
вул. Преображенська, 5/2, м. Київ, 03037;
тел./факс (044) 248-89-09;
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua або kolesnikyr@gmail.com
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту:
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua або kolesnikyr@gmail.com

Членство в громадських організаціях