Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:20ХX «Бетони важкі. Технічні умови»

TК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проєкту ДСТУ ХХХХ:20ХX «Бетони важкі. Технічні умови» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації 
ДСТУ ХХХХ:20ХX «Бетони важкі. Технічні умови» (тема завдання - 0787-2022).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ Б В.2.7-43-96 «Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови».

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту 
ДСТУ ХХХХ:20ХX «Бетони важкі. Технічні умови» буде додатково містити вимоги до довговічності бетону в залежності від умов його експлуатації.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами 
Адреса подання коментарів: 
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
ДП НДІБК;
вул. Преображенська, 5/2, м. Київ, 03037;
тел. (044) 249-72-34;
факс (044) 248-89-09;
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua 
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях