Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту ДСТУ EN 934-2:202Х (EN 934-2:2009+A1:2012, ІDТ)

TК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проекту ДСТУ EN 934-2:202Х (EN 934-2:2009+A1:2012, ІDТ) «Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 2. Добавки для бетонів. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.

1 Позначення та назва проекту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 934-2:202Х (EN 934-2:2009+A1:2012, ІDТ)  «Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Частина 2. Добавки для бетонів. Визначення, вимоги, відповідність, маркування та етикетування»  (тема завдання – 1021-2022).
Національний стандарт розроблено вперше.

2 Усі відхилення проекту національного стандарту від відповідного
міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 934-2:2009 + А1:2012 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 303 «Будівельні конструкції»;
ДП НДІБК
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проекту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою:  schein@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях