Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту ДСТУ EN 12828:202_ (EN 12828:2012+A1:2014, IDT)

ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд» розробив першу редакцію проєкту ДСТУ EN 12828:202_ (EN 12828:2012+A1:2014, IDT) «Системи опалення в будівлях. Проєктування систем водяного опалення» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ EN 12828:202_ (EN 12828:2012+A1:2014, IDT) «Системи опалення в будівлях. Проєктування систем водяного опалення» (номер теми — 0509–2023).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 12828:2022 «Системи опалення в будівлях. Проєктування систем водяного опалення»  (EN 12828:2012+A1:2014, IDT), прийнятого методом підтвердження.

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт EN 12828:2014 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»;
ДП «НДІБК»; 
тел./факс (044) 249-38-00;
електронна адреса: ndibk@ndibk.gov.ua 
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndibk@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях