Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту ДСТУ CEN/TS 16244:202_ (CEN/TS 16244:2018, IDT)

ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд» розробив першу редакцію проєкту ДСТУ CEN/TS 16244:202_ (CEN/TS 16244:2018, IDT) «Вентиляція в закладах охорони здоров’я. Узгоджена ієрархічна структура, загальні терміни та визначення для стандарту, що стосується систем вентиляції в закладах охорони здоров’я» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ CEN/TS 16244:202_ (CEN/TS 16244:2018, IDT) «Вентиляція в закладах охорони здоров’я. Узгоджена ієрархічна структура, загальні терміни та визначення для стандарту, що стосується систем вентиляції в закладах охорони здоров’я» (номер теми — 0583–2023).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ CEN/TS 16244:2022 «Вентиляція в лікарнях. Узгоджена ієрархічна структура, загальні терміни та визначення для стандарту, що стосується вентиляції в лікарнях» (CEN/TS 16244:2018, IDT), прийнятого методом підтвердження.

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту
Європейський стандарт CEN/TS 16244:2018 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу.
Ступінь відповідності — ідентичний (IDT).
До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами
Адреса подання коментарів:
ТК 302 «Енергоефективність будівель і споруд»;
ДП «НДІБК»; 
тел./факс (044) 249-38-00;
електронна адреса: ndibk@ndibk.gov.ua 
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndibk@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях