Розроблення першої редакції проєкту ДСТУ EN 1504-7:202_ (EN 1504-7:2006, IDT)

ТК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проєкту національного стандарту ДСТУ EN 1504-7:20__ (EN 1504-7:2006, IDT) «Вироби і системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та AVCP. Частина 7. Захист арматури від корозії» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів:

 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації 
ДСТУ EN 1504-7:20__ (EN 1504-7:2006, IDT) «Вироби і системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та AVCP. Частина 7. Захист арматури від корозії» (тема завдання — 0987-2021). Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 1504-7:2022 (EN 1504-7:2006, IDT) «Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 7. Захист арматури від корозії», прийнятого методом підтвердження.

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN 1504-7:2006 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами 
Адреса подання коментарів: 
ТК 303 «Будівельні конструкції»; ДП «НДІБК»; 
тел./факс (044) 249-37-74; 
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua 
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту 
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях