Розроблення першої редакції проєкту ДСТУ EN 1504-6:202_ (EN 1504-6:2006, IDT)

ТК 303 «Будівельні конструкції» розробив першу редакцію проєкту національного стандарту ДСТУ EN 1504-6:20__ (EN 1504-6:2006, IDT) «Вироби і системи для захисту та відновлення бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 6. Закріплення арматурних сталевих стержнів» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів:

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації 
ДСТУ EN 1504-6:20__ (EN 1504-6:2006, IDT) «Вироби і системи для захисту та відновлення бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінювання відповідності. Частина 6. Закріплення арматурних сталевих стержнів» (тема завдання — 0986-2021). Національний стандарт розроблено на заміну . ДСТУ EN 1504-6:2022 (EN 1504-6:2006, IDT) «Вироби і системи для захисту й ремонту бетонних конструкцій. Визначення, вимоги, контроль якості та оцінка відповідності. Частина 6. Закріплення арматурних сталевих стрижнів», прийнятого методом підтвердження.

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту Європейський стандарт EN 1504-6:2006 буде прийнято як національний стандарт методом перекладу. Ступінь відповідності — ідентичний (IDT). До стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації України.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами 
Адреса подання коментарів: ТК 303 «Будівельні конструкції»; 
ДП «НДІБК»; 
тел./факс (044) 249-37-74;
електронна адреса: schein@ndibk.gov.ua 
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту 
Проєкт національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: schein@ndibk.gov.ua

Членство в громадських організаціях