Повідомлення про розроблення першої редакції проєкту національного стандарту

ТК 304 «Захист будівель і споруд» розробив першу редакцію проєкту національного стандарту ДСТУ ХХХХ:202Х «Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві» та пояснювальну записку до нього для отримання коментарів.

1 Позначення та назва проєкту національного стандарту, тема завдання відповідно до програми робіт з національної стандартизації
ДСТУ ХХХХ:202Х «Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві» (тема завдання — 1099–2023).
Національний стандарт розроблено на заміну ДСТУ-Н-П Б А.1.1-93:2010 «Настанова щодо розроблення проектів повторного використання у будівництві».

2 Усі відхилення проєкту національного стандарту від відповідного міжнародного/регіонального стандарту 
Відповідного міжнародного чи регіонального стандарту немає.

3 Адреса та строк подання коментарів усіма заінтересованими сторонами 
Адреса подання коментарів: 
ТК 304 «Захист будівель і споруд»;
Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»;
вул. Преображенська, буд. 5/2, м. Київ, 03037;
тел. (044) 249-38-04;
електронна адреса: ndibk@ndibk.gov.ua 
Строк подання коментарів — 60 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення.

4 Інформація про спосіб отримання проєкту національного стандарту
Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати за електронною адресою: ndibk@ndibk.gov.ua
 

Членство в громадських організаціях