Круглий стіл на тему: «Розвиток нормативної бази на підставі параметричного методу нормування у будівництві»

     11 грудня 2020 року на базі ДП НДІБК відбулося засідання круглого столу на тему: «Розвиток нормативної бази на підставі параметричного методу нормування у будівництві», що було організоване Будівельою палатою України спільно з ДП НДІБК. 

   У заході взяли участь представники Мінрегіону, базових організацій, експерти та фахівці, які опікуються питаннями нормативної бази України. 
     Важливою складовою системи національної безпеки держави є забезпечення надійності та безпеки будівель і споруд та життєвого середовища.
     Нормування і стандартизація у сукупності з процедурами оцінки відповідності та ринкового нагляду  складають основу технічного регулювання у будівництві.
    Основне стратегічне завдання вітчизняного технічного    регулювання полягає у формуванні сучасної нормативної бази, інтегрованої у міжнародний нормативний простір. 
    Наразі нормативна база країни представлена державними і галузевими будівельними нормами (ДБН і ГБН), а також будівельними нормами і правилами та будівельними нормами колишнього Радянського Союзу (СНиП і СН).
     Практика розробки змін до державних будівельних норм не має системного характеру та не вирішує питання оновлення застарілих будівельних норм, які були введені у дію 30-40 років потому і не відповідають чинному законодавству, сучасним вимогам безпеки і надійності,   досягненням сучасної будівельної науки і техніки, потребам користувачів будівельного ринку (замовників, проектувальників, підрядників) тощо.
    Нові підходи до нормування мають забезпечити повноту аналізу будівельних норм з урахуванням сучасного передового досвіду європейських країн відповідно до принципів параметричного методу нормування.
    План перегляду будівельних норм відповідно до принципів параметричного методу нормування у будівництві на період до 2025 року містить науково-обгрунтовані пропозиції щодо перегляду, розробки нових та скасування  будівельних норм або визнання їх такими, що не відповідають вимогам законодавства.

 

IMG_20201211_111219.jpg

IMG_20201211_112221.jpg

IMG_20201211_113050.jpg

 

 


Членство в громадських організаціях