Конкурс на посаду старшого наукового співробітника

   Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду старшого наукового співробітника:  Вища освіта і стаж роботи за фахом не менше 10 років, наявність наукових праць, патентів на винаходи, на корисні моделі. За наявності наукового ступеня – без вимог до стажу роботи.  
      Термін проведення конкурсу  – один місяць з дня опублікування.  
       Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають заяву на ім'я директора інституту. До заяви додаються документи: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії документів про вищу освіту та учений ступінь, список наукових праць та винаходів.  
      Працівники ДП НДІБК додають до заяви характеристику і список наукових праць та винаходів.  
      Документи приймаються за адресою: 03037, м.Київ-37, вул. Преображенська, 5/2, відділ кадрів. Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за тел. (044) 248-89-10.  

Членство в громадських організаціях