Конференція «Сучасні задачі забезпечення енергоефективності та термомодернізації будівель»

19 травня 2021 року у Міжнародному виставковому центрі (м.Київ) відбулася конференція «Сучасні задачі забезпечення енергоефективності та термомодернізації будівель».

Організаторами конференції виступили:
Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), Одеська державна академія будівництва та архітектури (ОДАБА), Державна установа «Фонд енергоефективності».

Модератор конференції:
Фаренюк Геннадій Григорович, Директор ДП НДІБК, доктор технічних наук, професор.

В рамках конференції  відбулись панельні дискусії:
1. «Правове та технічне регулювання відносин з питань енергоефективності в будівлях: сучасний стан та перспективи розвитку»
2. «Практичні аспекти застосування енергоефективних інженерних систем будівель»
3. «Практичні аспекти застосування енергоефективних конструктивних систем будівель».

Директор ДП НДІБК  доктор технічних наук, професор Геннадій Григорович Фаренюк виступив на конференції з доповідями:

Технічний директор Державної установи «Фонд енергоефективності», кандидат технічних наук Єгор Геннадійович Фаренюк представив на конференції доповідь на тему: «Технічні принципи роботи Фонду енергоефективності при термомодернізації будівель».

В рамках конференції також виступили:  
- Сигай Олександр Михайлович, к.т.н., доцент Таврійського національного університету ім. В.І.Вернацького;
- Кисильов Володимир Борисович, д.т.н., професор Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського:
- Кармазін Олексій, виконавчий директор Асоціації інженерів енергетичних технологій України, к.т.н., Інститут відновлювальної енергетики НАН України;
- Чернадчук Вікторія, ТОВ «ГК Теплотехніка»;
- Ісаєв Володимир Федорович, к.т.н., член-кор. Академії енергетики України, директор Інституту гідротехнічного будівництва та цивільної інженерії, доцент кафедри «Теплогазопостачання і вентиляція» Одеської державної академії будівництва та архітектури;
- Арсірій Василь Анатолійович, д.т.н., професор кафедри «Теплопостачання та вентиляція» Одеської академії будівництва та архітектури;
- Петраш Віталій Дем'янович, д.т.н., професор кафедри «Опалення, вентиляція  та охорона повітряного басейну» Одеської державної академії будівництва та архітектури; 
- Герасименко Олександр Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри «Теплогазопостачання і вентиляція» Одеської державної академії будівництва та архітектури;
- Бугеря Ігор Вікторович, директор «Теплоенергоналадка»;
- Мізин Павло Олександрович, директор ТОВ «ЕЛЕКОН ЛТД»;
- Сирих Дмитро, начальник відділу верифікації ДУ «Фонд енергоефективності»;
- Елькін Юрій Генріхович, к.т.н., доцент, член-кор. Академії енергетики України, завідувач кафедри  «Теплогазопостачання і вентиляція» ОДАБА;
- Олексієнко Олена Борисівна, к.т.н., в.о. завідувача відділу будівельної фізики та енергоефективності ДП НДІБК;
- Захарєнков Роман Дмитрович, директор ТОВ «ВікБудТрейд»;
- Кузьменко Володимир Михайлович, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЛАТО-ПЛЮС».


IMG_20210519_103433.jpg      IMG_20210519_104723.jpg

банер.JPG

Членство в громадських організаціях