Конференція "Будівництво в сейсмічних районах України"

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТЕМАТИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

• Удосконалення норм проектування сейсмостійких будівель та споруд. Стан і перспективи.
• Сейсмічний ризик та сейсмічна небезпека. Методи і результати розрахунків на сейсмостійкість. 
• Інженерний аналіз наслідків землетрусів. Підсилення і відбудова будівель та споруд після землетрусів.
• Експериментальні методи досліджень сейсмостійкості будівель та споруд.
• Інженерно-геологічні дослідження і сейсмічний моніторинг. Сейсмічне районування і мікросейсморайонування. Взаємодія фундаментів споруд із основою.
• Сейсмостійкі конструкції будинків та споруд.
Проектування будинків та споруд із урахуванням вимог національних стандартів, що гармонізовані з відповідними частинами Єврокоду 8.
• Сейсмоізоляція споруд і конструкцій.
• Методи чисельного розв’язання динамічних задач будівельної механіки.
• Підготовка кадрів для будівництва.
• Паспортизація і залишковий ресурс  будівель та споруд на сейсмонебезпечних територіях.
• Контроль якості будівництва - особливості і проблеми.
• Науково-технічний супровід проектування і будівництва будівель та споруд на сейсмонебезпечних територіях.
     Для участі в конференції запрошуються наукові співробітники, будівельники та інші спеціалісти, які мають досвід роботи із зазначених питань, а також представники органів місцевої влади  сейсмонебезпечних районів.

МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, російська, англійська

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Конференція відбудеться в м. Одеса 10 - 14 вересня 2018 р. в приміщенні пансіонату «Совіньон». Пансіонат «Совіньон» - комплекс в Одесі, що відповідає вимогам до баз розміщення. Пансіонат розташований на березі Чорного моря в 10 км від центру Одеси.
Адреса: м. Одеса, провулок Южносанаторний, 2.
Розміщення можливо в номерах таких категорій:
«Стандарт» (двомісний);
«Люкс» (двомісний);
«Бізнес-клас» (двомісний);
«Бунгало кам’яне» (чотирьохмісний);
«Котедж дерев’яний» (чотирьохмісний);
     Вартість проживання  та харчування в пансіонаті «Совіньон»  учасники конференції сплачують самостійно. 
     З більш детальними умовами проживання та харчування в пансіонаті можна ознайомитись: 
     Бронювання номерів:
    Телефони: (048) 719-09-13, (048) 719-09-14

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
Заявка на участь.......................................до 30.07.2018 р.
Доповіді приймаються...............................до 30.07.2018 р.
Прибуття до м. Одеси...............…….….........10.09.2018 р.
Робота конференції........................….........10 - 14.09.2018 р.
Від'їзд учасників конференції.........…….......14.09.2018 р.

НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЧАСТІ
     Матеріали конференції (тези доповідей) необхідно надіслати до Оргкомітету не пізніше 30 липня 2018 р. Тези доповідей будуть видані окремою збіркою праць конференції.
      Вимоги до оформлення тез доповідей. Розмір аркушу А5. Обсяг від 1 до 3 сторінок. Всі поля по 2 см. Абзацний відступ 0.5 см. Вирівнювання за шириною. Times New Roman, 10 pt, одинарний інтервал, переноси не допускаються. Анотація та УДК, таблиці, рисунки і список літератури не приводяться.  
НАЗВА ТЕЗ (ВЕЛИКІ ЛІТЕРИ, Times New Roman, 
10 pt, напівжирний, по центру), 
після назви один рядок пропустити  
Прізвище І.П., вчене звання, ступінь, 
(установа і посада, курсів Times New Roman, 10 pt, 
по центру) після авторів один рядок пропустити  
Адреса: 65029 м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА

     За рахунок оргвнеску матеріали конференції можуть бути надруковані  в збірнику ДП НДІБК «Будівельні конструкції», журналі «Наука та будівництво» (до 10 повних сторінок), надрукованих шрифтом Тimes New Roman у Windows – Word. Розмір шрифту 12 кегель, формат А4, ілюстрації вставляються в текст статті з розширенням jpg. Формули мають бути набрані як символи.

Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК. E-mail: s.glazkova@ndibk.gov.ua

     З вимогами щодо оформлення статей та правилами представлення рукописів можна ознайомитися за посиланням:
http://www.niisk.com/jakist/naukovo-tekhn-chn-vidannya/ (в розділі «Науково-технічні видання» - збірник «Будівельні конструкції» та журнал «Наука та будівництво»); 

     Матеріали конференцій також можливо опублікувати в збірнику наукових праць ОДАБА "Вісник ОДАБА" (індексується в базі Index Copernicus International (ICI))   та журналі «Tehnički glasnik - Technical Journal» Університету «Північ» (Хорватія) (індексується в базі Web of Science). З вимогами щодо оформлення статей та правилами представлення рукописів можна ознайомитися на відповідних сайтах:
 - http://www.ogasa.org.ua/vistnik_odaba.html (Вісник ОДАБА);
https://tehnickiglasnik.unin.hr (журнал «Tehnički glasnik - Technical Journal» Університету «Север» (Хорватія)). 

ФІНАНСОВІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ФАХІВЦІВ З УКРАЇНИ
1.1. Учасники конференції сплачують оргвнесок у розмірі 2400 грн. (дві тисячі чотириста грн., у т. ч.         ПДВ 400 грн.) Державному підприємству “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” (ДП НДІБК) на Р/рахунок № 26001583717 в АТ “Райфайзен Банк Аваль”, м. Київ, МФО 380805, код ЄДРПОУ 02495431, ІПН 024954326584, номер свідоцтва платника податку 100160751. 
1.2. Оргвнесок  включає: участь у роботі конференції, витрати на публікацію тез доповідей, отримання повного комплекту матеріалів конференції, поштові витрати, вартість екскурсії, організаційні витрати, редагування та публікацію  статей у збірнику/журналі.
1.3. За рахунок одного оплаченого оргвнеску один автор (в т.ч. в співавторстві) може опублікувати 1 (одну) статтю. Вартість публікації кожної додаткової статті  того ж автора складає 400 (чотириста) гривень.
1.4. Вартість публікації однієї статті без участі в конференції становить 400 (чотириста) грн. 
1.5. Статті будуть опубліковані за умов:
Оплати оргвнеску до 30.07.2018 р.;
Оплати за публікацію статті без участі в конференції до 30.07.2018 р.

КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА
Планується екскурсія по місту Одеса.

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

     Від ДП НДІБК
   03037, Київ-37, вул. Преображенська, 5/2, ДП НДІБК
(044) 249-38-07 – Лебедєва Лариса Іванівна
(044) 249-37-06 – Бабік Костянтин Миколайович
(044) 249-37-03 – Глазкова Світлана Валентинівна
факс: (044) 248-89-09

     Від ОДАБА: 
(068) 593-49-38 - Петраш Світлана Вікторівна
(067) 628-79-17 - Шеховцов Ігор Владиславович Членство в громадських організаціях