II Міжнародна науково-практична конференція

Ключовими напрямками конференції стали:

• вдосконалення технічного регулювання в будівництві;

• досвід зарубіжних країн та зміни системи технічного нормування і стандартизації в галузі архітектури та будівництва Республіки Білорусь, гармонізація з європейськими принципами і підходами;

• практика застосування Єврокодів;

• вимоги до будівельної продукції в рамках Технічного регламенту Республіки Білорусь ТР 2009/013 / BY «Будинки і споруди, будівельні матеріали та вироби. Безпека»;

• енергоефективність в будівництві.

В рамках заходу було проведене пленарне засідання та організована робота 3-х секцій:

1 секція: «Актуальні напрямки вдосконалення технічного регулювання в будівництві»;

2 секція: «Зміна підходів до оцінки відповідності будівельних матеріалів та виробів»;

3 секція: «Розвиток енергоефективного будівництва, матеріали і технології».

В ході конференції для учасників та гостей була розгорнута виставкова експозиція презентацій інноваційних розробок в будівельній галузі.

У конференції взяли участь експерти із Білорусі, України, Казахстану, Польщі, Латвії, Литви та Німеччини. 

Членство в громадських організаціях