Стратегічний план розвитку інституту

 Стратегічний план розвитку Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» на 2014-2018 роки

Стратегічний план спрямований на підвищення науково-технологічної безпеки України, безпеки проживання населення, підвищення рівня енергоефективності у будівництві, підвищення конкурентоспроможності будівельної науки та підвищення ефективності науково-технічної діяльності в будівельному комплексі.

На період 2014-2018 років встановлено такі завдання:

  • забезпечити інтеграцію наукової діяльності в будівельній галузі, зокрема у сфері нормування та стандартизації, у Європейський науково-технічний простір;
  •  направити науково-технічний потенціал Інституту на забезпечення реальних потреб інноваційного розвитку будівельної галузі й підвищення конкурентно-спроможності будівельної продукції.
  • посилити інтеграцію до будівельної галузі України через співпрацю з вищими учбовими закладами, проектними і будівельними організаціями;
  • підвищити ефективність науково-технічної та комерційної діяльності Інституту.

За базовими напрямами визначені такі Стратегічні напрями та цілі науково-технічної діяльності ДП НДІБК:

1. Технічне регулювання у будівництві: розвиток нормативної бази будівельної галузі, оцінка відповідності будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Стратегічна ціль 1 – Європейська інтеграція будівельної галузі.

2. Будівельні аспекти економічної безпеки України: дослідження та впровадження нових будівельних конструкцій в житловому, громадському та промисловому будівництві; будівництво в складних інженерно-геологічних умовах та геотехнічні аспекти проектування, будівництва та експлуатації споруд; сейсмостійке будівництво; надійність і безпека будинків та інженерних споруд; будівельна акустика; економіка та ціноутворення в науково-технічної діяльності в будівельній галузі.

Стратегічна ціль 2 – Підвищення рівня науково-технологічної безпеки в будівельній галузі.

3. Перетворення об'єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС в екологічно безпечну систему за міжнародним проектом «SIP».

Стратегічна ціль 3 – Зведення НБК, перетворення об'єкту «Укриття» Чорнобильської АЕС в екологічно безпечну систему.

4. Енергоефективність будівельних об’єктів.

Стратегічна ціль 4- Енергозбереження та підвищення енергоефективності будівель і споруд.
Членство в громадських організаціях