Складання розділу проекту «Енергоефективність»

Складання розділу проекту «Енергоефективність»


Створення розділу проекту "Енергоефективність" та аналіз проектної документації на предмет дотримання вимоги енергоефективності - міра, обумовлена вимогами ДСТУ Б В.2.2-8: 2010 "Розділ" Енергоефективність "у складі Проектної документації об'єктів".


Розділ проекту «Енергоефективність» повинен обов'язково бути розроблений у всіх проектах житлових і громадських будівель, (побудованих, реконструйованих, після капітального ремонту). В цьому розділі обов'язковими є зведені показники енергоефективності проектних рішень, що представлені у відповідних частинах проекту будівлі. Зведені показники енергоефективності обов'язково повинні бути співставлені з нормативними показниками діючих норм. Зазначений розділ виконується на затверджуваних стадіях передпроектної та прoектной документації.


dstu_1.jpgЗгідно з ДСТУ Б А.2.2-8:2010:

«4.4 Розділ «Енергоефективність» складають проектні організації під час розроблення проекту та прив’язування його до умов конкретного будівельного майданчику на стадії “Проект” або “Робочий проект” в залежності від категорії складності будинку згідно з ДБН А.2.2-3. За необхідності замовник та проектна організація можуть доручити виконання робіт щодо підготовки розділу «Енергоефективність» стороннім організаціям.»


Енергоефективність – це показник, який характеризується відношенням ефективності від використання енергоресурсів до їх витрат.


Енергетична ефективність будівлі – властивість будівлі та її інженерного обладнання забезпечувати задану ступінь споживання теплової енергії для підтримки нормованих оптимальних параметрів мікроклімату приміщень.


Клас енергетичної ефективності будівлі – це позначення рівня енергетичної ефективності будівлі, що характеризується інтервалом значень питомої потреби будівлі у корисній тепловій енергії на опалення за опалювальний період.

Членство в громадських організаціях