Розрахунок і складання енергетичного паспорту будівель

Енергетичний паспорт будівлі - документ, що містить геометричні, енергетичні та теплотехнічні характеристики будівель і проектів будівель, огороджувальних конструкцій і нормативних документів, які встановлюють відповідність до їх вимог.

Після отримання результатів енергетичного обстеження видається енергетичний паспорт будівлі. Паспорт, який оформлений за такими даними, містить наступну інформацію:


1. Оснащеність засобами обліку енергетичних ресурсів;


2. Об’єм енергетичних ресурсів, які витрачаються, та їх динаміка;


3. Клас енергетичної ефективності будівлі;


4. Відсоток (%) втрат енергетичних ресурсів;


5. Потенціал енергозбереження, оцінка "можливої" економії;


6. Типовий план енергозбереження та підвищення енергoеффектівнoсті.


                           Складання енергопаспорту


  dstu.jpg

  Згідно з ДСТУ Б А.2.2-8:2010:

  «4.4 Розділ «Енергоефективність» (в склад якого влючається і енергетичний паспорт) складають проектні організації під час розроблення проекту та прив’язування його до умов конкретного будівельного майданчику на стадії “Проект” або “Робочий проект” в залежності від категорії складності будинку згідно з ДБН А.2.2-3. За необхідності замовник та проектна організація можуть доручити виконання робіт щодо підготовки розділу «Енергоефективність» стороннім організаціям.»


  Для будівель нового будівництва енергопаспорт є невід'ємним атрибутом проектної документації і повинен складатися за проектними даними. Правила розробки і порядок складання енергетичного паспорта регламентується відповідним державним стандартом ДСТУ-Н Б А.2.2-5: 2010.


  Якщо у проектній документації вашої будівлі немає даного документа - ми допоможемо вирішити цю проблему.


  Для отримання енергетичного паспорту будівлі для існуючих будівель, необхідно обстеження та експертиза будівлі, у ході яких йде огляд всіх огороджуючих конструкцій будівлі, проходить тепловізійна зйомка, яка чітко відображає і фіксує розподіл температури на об’єкті, проводиться збір даних з лічильників обліку енергії.

  <<Назад  Членство в громадських організаціях